Jakie są najbardziej pożądane w naszym powiecie zawody?

Jakie są najbardziej pożądane w naszym powiecie zawody?
fot. freeimages.com (srbichara) Budowlańcy i kucharze to najbardziej poszukiwane zawody na Dolnym Śląsku. Tak wynika z badania „Barometr zawodów 2019”, zrealizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
istotne.pl praca, powiat bolesławiecki, dwup

Taka sytuacja utrzymuje się w ostatnich latach i wpływa na nią stały rozwój inwestycji, a także wzrost atrakcyjności regionu – komentują eksperci rynku pracy. Pojawiły się również nowe zawody deficytowe w regionie – to m.in. kosmetyczka, mechanik, nauczyciel i pracownik służb mundurowych.

BarometrBarometrfot. DWUP

Największe deficyty w branży budowlanej dotyczą wszystkich powiatów na Dolnym Śląsku. Podobna sytuacja panuje w branży gastronomicznej, gdzie w większości powiatów wskazywano na brak kucharzy, szefów kuchni, masarzy i wędliniarzy. W mniejszym stopniu – niż jeszcze rok temu – pracodawcy poszukują barmanów, piekarzy i cukierników. W tych zawodach zatrudnienie znalazło wielu obcokrajowców.

W powiecie bolesławieckim jeszcze dwa lata temu występowały 4 zawody nadwyżkowe. Obecnie ich już nie ma, ale za to z 64 do 59 zmalała liczba zawodów deficytowych. Największe deficyty występują w następujących zawodach: brukarze, kierowcy autobusów, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierzy, spawacze, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki.

– Wygenerowana prognoza na 2019 rok dla całego województwa dolnośląskiego wskazuje na dalsze pogłębianie się niedoborów występujących na rynku pracy, podobnie jak w ostatnich latach. Liczba zawodów deficytowych zwiększyła się w ciągu roku z 42 do 47, natomiast drugi rok z rzędu nie występuje żaden zawód nadwyżkowy. To jasny sygnał, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika – wylicza Bartosz Kotecki, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W prognozie na rok 2019 wśród zawodów deficytowych, które wskazywano jeszcze w poprzednim roku, ubyło m.in. blacharzy i lakierników samochodowych, inżynierów budownictwa, monterów konstrukcji metalowych, nauczycieli szkół specjalnych.

Ale pojawiły się nowe zawody, które uznane zostały za deficytowe w skali województwa. Są to: kosmetyczki, mechanicy maszyn i urządzeń, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, pracownicy ds. jakości, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych oraz pracownicy służb mundurowych.

Autorzy „Barometru zawodów” zestawili branże, w których najbardziej brakuje pracowników, z listą 10 zawodów, w których zarejestrowanych jest najwięcej osób bezrobotnych m.in. sprzedawca, kucharz, murarz, ślusarz, robotnik budowlany. Większość z nich poszukiwana jest na rynku pracy. Dlaczego więc nie znajdują pracy?

– Według uczestników badania powodami takiej sytuacji są zdezaktualizowane kwalifikacje, brak doświadczenia praktycznego, brak uprawnień zawodowych i w wielu przypadkach również brak znajomości języków obcych. Najczęściej wskazywany jest jednak inny powód – niechęć do podjęcia pracy. Stąd też wytężone działania publicznych służb zatrudnienia, by te grupy zaktywizować – dodaje wicedyrektor Kotecki.


Badanie „Barometr zawodów” od 4 lat w regionie prowadzi Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Rokrocznie DWUP angażuje ponad 100 lokalnych specjalistów i praktyków rynku pracy mających codzienny kontakt zarówno z pracodawcami, jak i osobami poszukującymi pracy. W części powiatów, podobnie jak w latach poprzednich, w panelach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych agencji zatrudnienia, związków pracodawców czy też instytucji kształcenia ustawicznego. To sprawia, że barometr jest rzeczywistym odzwierciedleniem potrzeb rynku pracy.

W jakich zawodach w naszym powiecie jest deficyt?

 • Agenci ubezpieczeniowi
 • Betoniarze i zbrojarze
 • Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
 • Brukarze
 • Ceramicy przemysłowi
 • Cieśle i stolarze budowlani
 • Cukiernicy
 • Dekarze i blacharze budowlani
 • Diagności samochodowi
 • Elektrycy elektromechanicy i elektromonterzy
 • Fizjoterapeuci i masażyści
 • Fryzjerzy
 • Inżynierowie budownictwa
 • Kelnerzy i barmani
 • Kierowcy autobusów
 • Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
 • Kierownicy sprzedaży
 • Kucharze
 • Listonosze i kurierzy
 • Logopedzi i audiofonolodzy
 • Magazynierzy
 • Mechanicy pojazdów samochodowych
 • Monterzy elektronicy
 • Monterzy instalacji budowlanych
 • Monterzy konstrukcji metalowych
 • Murarze i tynkarze
 • Nauczyciele języków obcych i lektorzy
 • Nauczyciele nauczania początkowego
 • Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
 • Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
 • Nauczyciele przedmiotów zawodowych
 • Nauczyciele przedszkoli
 • Nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych
 • Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
 • Operatorzy obrabiarek skrawających
 • Pedagodzy
 • Piekarze
 • Pielęgniarki i położne
 • Pomoce kuchenne
 • Pracownicy ds. jakości
 • Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 • Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie
 • Projektanci wzornictwa przemysłowego
 • Przedstawiciele handlowi
 • Psycholodzy i psychoterapeuci
 • Ratownicy medyczni
 • Recepcjoniści i rejestratorzy
 • Robotnicy budowlani
 • Robotnicy obróbki drewna i stolarze
 • Robotnicy obróbki skóry
 • Rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych
 • Samodzielni księgowi
 • Spawacze
 • Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
 • Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 • Specjaliści elektroniki, automatyki, robotyki
 • Spedytorzy i logistycy
 • Sprzedawcy i kasjerzy
 • Ślusarze.

W jakich zawodach panuje równowaga?

 • Administratorzy stron internetowych
 • Akustycy i realizatorzy dźwięku
 • Analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
 • Animatorzy kultury i organizatorzy imprez
 • Architekci i urbaniści
 • Architekci krajobrazu
 • Archiwiści i muzealnicy
 • Asystenci w edukacji
 • Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
 • Blacharze i lakiernicy samochodowi
 • Dentyści
 • Dziennikarze i redaktorzy
 • Ekonomiści
 • Farmaceuci
 • Filolodzy i tłumacze
 • Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
 • Floryści
 • Fotografowie
 • Geodeci i kartografowie
 • Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
 • Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
 • Graficy komputerowi
 • Inspektorzy nadzoru budowlanego
 • Instruktorzy nauki jazdy
 • Instruktorzy rekreacji i sportu
 • Inżynierowie chemicy i chemicy
 • Inżynierowie elektrycy i energetycy
 • Inżynierowie inżynierii środowiska
 • Inżynierowie mechanicy
 • Kamieniarze
 • Kierowcy samochodów osobowych
 • Kierownicy budowy
 • Kierownicy ds. logistyki
 • Kierownicy ds. produkcji
 • Kierownicy ds. usług
 • Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu
 • Kierownicy w instytucjach społecznych i kultury
 • Kosmetyczki
 • Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
 • Lakiernicy
 • Lekarze
 • Masarze i przetwórcy ryb
 • Mechanicy maszyn i urządzeń
 • Meteorolodzy, geolodzy, geografowie
 • Monterzy maszyn i urządzeń
 • Monterzy okien i szklarze
 • Obuwnicy
 • Ogrodnicy i sadownicy
 • Operatorzy aparatury medycznej
 • Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
 • Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru
 • Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych
 • Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych
 • Operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych
 • Operatorzy maszyn włókienniczych
 • Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
 • Opiekunki dziecięce
 • Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Optycy i pracownicy wytwarzający protezy
 • Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków
 • Pomoce w gospodarstwie domowym
 • Pozostali specjaliści edukacji
 • Pracownicy administracyjni i biurowi
 • Pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej Pracownicy ds. budownictwa drogowego
 • Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP
 • Pracownicy ds. techniki dentystycznej Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych Pracownicy myjni pralni i prasowalni
 • Pracownicy obsługi ruchu szynowego
 • Pracownicy ochrony fizycznej
 • Pracownicy poczty
 • Pracownicy poligraficzni
 • Pracownicy przetwórstwa metali
 • Pracownicy przetwórstwa spożywczego
 • Pracownicy służb mundurowych
 • Pracownicy socjalni
 • Pracownicy sprzedaży internetowej
 • Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy
 • Pracownicy usług pogrzebowych
 • Pracownicy zajmujący się zwierzętami
 • Prawnicy
 • Projektanci i administratorzy baz danych, programiści
 • Robotnicy leśni
 • Rolnicy i hodowcy
 • Sekretarki i asystenci
 • Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych
 • Specjaliści administracji publicznej
 • Specjaliści ds. finansowych
 • Specjaliści ds. organizacji produkcji
 • Specjaliści ds. rynku nieruchomości
 • Specjaliści rolnictwa i leśnictwa
 • Specjaliści technologii żywności i żywienia
 • Specjaliści telekomunikacji
 • Sprzątaczki i pokojowe
 • Szefowie kuchni
 • Tapicerzy
 • Technicy budownictwa
 • Technicy informatycy
 • Technicy mechanicy
 • Weterynarze
 • Windykatorzy
 • Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 • Zaopatrzeniowcy i dostawcy.