Jednostkę wojskową ogrzeje miejska ciepłownia

Jednostkę wojskową ogrzeje miejska ciepłownia
fot. B.org Zakład Energetyki cieplnej przyłączy Jednostkę Wojskową 1145 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ogrzewanie będzie dostarczane z ciepłowni centralnej, zlokalizowanej przy ulicy Gałczyńskiego.
istotne.pl wojsko, zec

Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2006 roku. Prace obejmą budowę sieci ciepłowniczej, doprowadzającej ciepło do jednostki wojskowej od strony Placu Pokoju. Na terenie jednostki powstanie również sieć ciepłownicza wraz z przyłączami. Oprócz tego zostanie zamontowanych 19 jedno i dwufunkcyjnych węzłów cieplnych. Wojskowa kuchnia wzbogaci się o kotłownię gazową, której dodatkową rolą będzie dostarczanie, w okresie letnim, ciepłej wody na potrzeby całej jednostki.

Dzięki podłączeniu jednostki wojskowej do miejskiej sieci ciepłowniczej zostanie wyłączonych z działania kilkanaście małych kotłowni opalanych węglem i koksem. Zapewni to zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza a także zwiększy przychody spółki ciepłowniczej o 13% w skali roku.