Zostań policjantem. 18 kwietnia dzień otwartych drzwi w bolesławieckiej komendzie

Zostań policjantem. 18 kwietnia dzień otwartych drzwi w bolesławieckiej komendzie
fot. MZ Zorganizowanie tego przedsięwzięcia ma na celu promocję zawodu policjanta, samej idei służby oraz możliwości wstąpienia w szeregi funkcjonariuszy Policji – czytamy na stronie KPP Bolesławiec.
istotne.pl policja, praca

Komendant powiatowy policji w Bolesławcu zaprasza wszystkich zainteresowanych na dzień otwartych drzwi bolesławieckiej policji – 18 kwietnia, w godzinach 10:00-15:00. Miejsce: KPP Bolesławiec, ul. Zygmunta Augusta 20.

Przypomnijmy. Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji, musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo
  • posiadać nieposzlakowaną opinię
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystać w pełni praw publicznych
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu w godz. 7.30-15.30, tel. 75 64 96 258.

Więcej na stronie KPP Bolesławiec.