Grzmot i Ulewa nad Toruniem

Grzmot i Ulewa nad Toruniem
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński W dniach 12 i 13 lutego pododdziały ogniowe 23 Pułku Artylerii uczestniczące w zgrupowaniu poligonowym w Ośrodku Szkolenia CSAiU w Toruniu wykonywały zadania ogniowe amunicją bojową.
istotne.pl wojsko, 23śpa

W ramach Treningu Kierowania Ogniem – prowadzonego przez dowódcę 1 dywizjonu artylerii samobieżnej pk. GRZMOT-19 i dowódcę 3 dywizjonu artylerii rakietowej pk. ULEWA-19 – pododdziały ogniowe przez dwa dni raziły cele w ugrupowaniu przeciwnika w ramach realizacji zadań wsparcia ogniowego.

Celem treningu było doskonalenie umiejętności obsad PKOD dywizjonów w wykonywaniu przedsięwzięć wchodzących w zakres przygotowania oraz organizacji kierowania ogniem, a także zgrywanie baterii artylerii rakietowej i samobieżnej w zakresie wykonywania zadań ogniowych amunicją bojową według obowiązującego programu strzelań.

Podczas TKO baterie 3 dywizjonu artylerii rakietowej (122 mm WR-40 Langusta) oraz 1 dywizjonu artylerii samobieżnej (152 mm ahs DANA) realizowały zadania z zakrytych stanowisk ogniowych w dzień i w nocy.

Wszystkie pociski raziły cele z wymaganą dokładnością, a o wysokim poziomie wyszkolenia dywizjonów świadczyły normy, w jakich pododdziały wykonywały manewr wewnątrz rejonu stanowisk ogniowych oraz w jakich osiągały gotowość ogniową.

Na bazie treningów prowadzonych przez dowódców dywizjonów dowódca 23 Pułku Artylerii płk Grzegorz Potrzuski przeprowadził doskonalący Trening Kierowania Ogniem pułku ze strzelaniem amunicją bojową, w ramach którego doskonalono realizację zadań ogólnego wsparcia ogniowego obsad PKO pułku i PKO dywizjonów, a także funkcyjnych organu dowodzenia w kierowaniu ogniem pułku.

W czasie treningu zgrywano system rozpoznania pułku przy wykorzystaniu RZRZ LIWIEC oraz BSL FLY EYE. Siły i środki rozpoznania realizowały zadania na rzecz poprawiania ognia artylerii, jak również zadania rozpoznania strzelającej artylerii.

Po raz kolejny strzelania prowadzone przez artylerzystów z Bolesławca pozwoliły również na doskonalenie współdziałania z innymi rodzajami Sił Zbrojnych w zakresie prowadzenia rozpoznania oraz praktycznej realizacji procedur „Call for fire”.

Zarówno w TKO dywizjonów, jak i pułku uczestniczyły grupy rozpoznawcze kompanii rozpoznania z 10 Brygady Kawalerii Pancernej oraz operatorzy JTAC z Jednostki Wojskowej Komandosów i AGAT-u. Praktyczną realizację zadań podczas strzelań amunicją bojową poprzedzono zajęciami doskonalącymi dla artylerzystów nt. obowiązujących w tym zakresie procedur.

Z praktyczną realizacją zadań ogniowych oraz procedur kierowania ogniem na PKO zapoznali się artylerzyści amerykańscy z Centrum Kierowania Ogniem 1 batalionu artylerii 5 pułku artylerii wchodzącego w skład Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Dla żołnierzy trening stanowił kolejną już okazję do wymiany doświadczeń w zakresie praktycznych strzelań amunicją bojową przez dywizjony, a także procedur realizacji zadań wsparcia ogniowego. Ponadto kolejne już spotkanie dowódcy pułku z dowódcą batalionu artylerii US Army było okazją do uszczegółowienia wzajemnej współpracy w 2019 roku z elementami ABCT.

Trening Kierowania Ogniem, będący zwieńczeniem dwutygodniowego okresu szkolenia poligonowego pododdziałów pułku, stanowił sprawdzenie zdolności pododdziałów do wykonywania zadań ogniowych zgodnie z przeznaczeniem oraz gotowości do udziału pułku w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pk. BÓBR-19 oraz ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. DRAGON-19.