Radni miejscy przyjęli plan sieci kanalizacyjnej

Radni miejscy przyjęli plan sieci kanalizacyjnej
fot. b.org Przyjęty przez radnych plan aglomeracji obejmuje miejską i wiejską sieć kanalizacyjną, zakończone oczyszczalnią ścieków w Bolesławcu. Wytyczenie aglomeracji jest wymagane w prowadzeniu inwestycji związanych z przebudową i rozbudową kanalizacji.
istotne.pl rada miasta, ispa

Plan aglomeracji przedstawia zasięg sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec i Gminy Wiejskiej Bolesławiec. Granice aglomeracji zostały wytyczone wzdłuż zewnętrznych granic skanalizowanych i przewidzianych do skanalizowania działek.

Całość planu została opracowana na podstawie dokumentów z zakresu inwestycji, rozbudowy i rozwoju miasta.