Wytyczono 7 europejskich szlaków wędrownych

Wytyczono 7 europejskich szlaków wędrownych
fot. B.org W Bolesławcu wyznaczono 7 szlaków wędrownych. Łączna długość tras wynosi 14 km.
istotne.pl rynek, zabytki, ceska, lipa

W Bolesławcu powstało 7 szlaków pieszych "Śladami słynnych Europejczyków”. Ich łączna długość wynosi ok. 14 km. Szlaki zostały tematycznie zorganizowane wokół określonych osobowości i zjawisk w historii Europy, które szczególnie mocno wpływały w różnych okresach na kształt, dzieje, kulturę zarówno Bolesławca, jak i Czeskiej Lipy i dzięki którym miasta zyskały swą lokalną specyfikę. Trasy "Śladami słynnych Europejczyków” wiodą: szlakiem kopaczy złota i średniowiecznych budowniczych, szlakiem poetów renesansu, szlakiem napoleońskim, szlakiem architektów i przemysłowców, szlakiem przyrodoznawców i architektów ogrodów, szlakiem ceramików i rzeźbiarzy oraz szlakiem zakonników i kronikarzy.

Brak opisuBrak opisufot. M. Zabawa

Szlaki mają swój początek w centrum miasta (Rynek), a kończą się na terenach zielonych o charakterze rekreacyjnym. Projektowano je, uwzględniając łącznie ponad 40 miejsc tematycznie z nimi powiązanych. Miejsca te są wyeksponowane poprzez sieć 16 tablic. Każda tablica prezentuje w czterech językach (polski, czeski, niemiecki i angielski) informacje historyczne o obiekcie bądź grupie obiektów leżących w danym sektorze, wzbogacone starymi i nowymi zdjęciami. Przebieg szlaków został zaznaczony na dwóch wielkoformatowych planach, usytuowanych w ważnych punktach, tj. przy dworcu PKP i przy głównym skrzyżowaniu miasta (Al. Tysiąclecia i ul. Chrobrego) oraz na jednym wielkoformatowym planie podświetlanym, zainstalowanym na bolesławieckim rynku.

Wytyczenie szlaków jest częścią większego projektu, w którego skład wchodzi publikacja pt. "Śladami słynnych Europejczyków" Anny Bober-Tubaj, Katarzyny i Grzegorza Matorynów. Książka ma charakter przewodnikowy, jest dostępna w czterech wersjach językowych, prezentujących zarówno przebieg szlaków, jak i znajdujące się na nich poszczególne obiekty. Wszystkie zawarte tam informacje. można przeczytać również na stronie internetowej www.europejczycy.boleslawiec.eu

Dzięki zawartym w publikacji informacjom można dowiedzieć się wiele ciekawych historii m.in. o czasach napoleońskich, które bardzo mocno odcisnęły swój ślad w historii Bolesławca. Cesarz Francuzów Napoleon gościł w mieście pięciokrotnie, zatrzymywały się także tu najważniejsze osoby mające wpływ na przebieg wojny: główny dowódca armii rosyjskiej feldmarszałek Kutuzow, dowodzący pruską Armią Śląską generał Blücher, car rosyjski Aleksander I, król pruski Fryderyk Wilhelm III. Tu rozegrała się słynna historia z udziałem Rosalie von Bonin, która wzięła do niewoli francuskiego generała. Miasto było uczestnikiem toczących się działań wojennych, które znacząco wpłynęły na jego późniejszy kształt.

(informacja A. Gergont Urząd Miasta Bolesławca)