Zmiany personalne w BOK

Zmiany personalne w BOK
fot. Krzysztof Gwizdała Dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Ewa Zbroja została odwołana ze stanowiska.
istotne.pl bok-mcc, ewa, zbroja, iwona bojko, ewa lijewska-małachowska

Prezydent Bolesławca Piotr Roman podjął decyzję o odwołaniu dyrektorki BOK z dniem 19 lutego 2009. Odwołanie nastąpiło po zasięgnięciu opinii Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki BOK. Prezydent Roman uzasadnia swoją decyzję „merytorycznymi przesłankami”, nie chce jednak dokładnie wyjaśnić, dlaczego odwołał Zbroję. Zapowiedział również, że sam zdecyduje, kto pokieruje BOK i nie będzie ogłaszać konkursu na to ważne stanowisko.

Ewa Zbroja nie zdecydowała jeszcze, czy będzie dalej pracować w BOK na innym stanowisku. Na razie jest na kolejnym zwolnieniu lekarskim, a od dziś obowiązki dyrektora pełni Iwona Bojko.

Nieoficjalnie mówi się, że miejsce Ewy Zbroi zajmie Ewa Lijewska, dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury.

Niedawno niektóre media podawały nieprawdziwą informację, że Ewa Lijewska już zwolniła się z pracy i czeka na stanowisko w BOK. To jednak nie była prawda, Ewa Lijewska musi jeszcze co najmniej dwa miesiące przepracować w MDK. Dyrektorka nie może bowiem nagle odejść z placówki, nawet za porozumieniem stron.

(informacja UM/ii)