Stypendia przyznano uczniom szkół powiatowych

Stypendia przyznano uczniom szkół powiatowych
fot. sxc.hu W ramach projektu „Pomoc stypendialna szansą na lepsze wyniki edukacji” wsparcie finansowe otrzymało 198 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
istotne.pl szkoła, starostwo, stypendium

Powiat Bolesławiecki przystąpił do partnerskiego projektu „Pomoc stypendialna szansą na lepsze wyniki edukacji” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W grudniu ub.r. 198 uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych otrzymało po 750 zł.

Osoba ubiegająca się o takie stypendium musiała spełnić kilka warunków: być uczniem powiatowej szkoły ponadgimnazjalnej, prowadzącej do matury, oraz mieszkać na obszarze wiejskim, a dochód na osobę w rodzinie nie mógł przekraczać 504 zł netto.

Stypendium otrzymali wszyscy uczniowie, którzy spełniali powyższe kryteria. Na pomoc stypendialną przeznaczono 148,5 tys. zł.

(informacja Starostwo Powiatowe/ii)