Rada Miasta poszukuje ławników

Rada Miasta poszukuje ławników
fot. B.org W związku z uchwałą Kolegium Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Rada Miasta Bolesławiec wybierze w październiku br. ławników do sądów powszechnych. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca czerwca.
istotne.pl sąd, radny

Rada Miasta wybierze łącznie 20 ławników do Sądu Rejonowego w Bolesławcu (10 z nich będzie orzekać w sprawach z zakresu prawa pracy) oraz 12 ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (orzekać w zakresie prawa pracy będą 3 osoby). Listę kandydatów, powoływanych na kadencję 2008–2011, zaopiniuje i przedstawi Radzie zespół złożony z członków Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.

Kandydat na ławnika wraz z kartą zgłoszeniową ma obowiązek złożyć:

  • 3 aktualne fotografie
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego
  • oświadczenie, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Ławnikiem mogą być wybrani obywatele RP, którzy ukończyli 30 lat, ale nie przekroczyli 70. Wymagane jest przynajmniej wykształcenie średnie. Funkcji ławnika pełnić nie mogą między innymi policjanci, sędziowie, adwokaci i radcy prawni, duchowni oraz żołnierze. Zgłoszenia kandydatów na ławników do końca czerwca będą przyjmowane przez Referat Organów Gminy Miejskiej (Ratusz, I piętro, pokój nr 121/122). Kartę zgłoszeniową można pobrać na stronie Urzędu Miasta.

(informacja UM/GA)