Debata o sporcie odbyła się w Gromadce

Debata o sporcie odbyła się w Gromadce
fot. B.org O sporcie i kulturze fizycznej dyskutowano w czasie obrad 10 Sesji Rady Gminy Gromadka. Rozmawiano m.in. o sportowych osiągnięciach reprezentantów gminy, o finansowaniu gminnego sportu oraz o kierunkach rozwoju sportu w gminie.
istotne.pl gmina, gromadka, gks, sport, debata, gminy, rada

W Gromadce odbyła się 10 Sesja Rady Gminy. W czasie sesji dyskutowano o gminnym sporcie. Do udziału w debacie o sporcie Ryszard Kawka (Przewodniczący Rady Gminy Gromadka) zaprosił Dariusza Jośkę, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu. Zaproszenie Ryszarda Kawki przyjął również Dariusz Mucha, wieloletni działacz sportowy, m.in. Członek Zarządu Bolesławieckiego Klubu Sportowego.

Dyskusję o gminnym sporcie rozpoczął Krzysztof Malina, Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w radzie gminy. Krzysztof Malina mówił o perspektywie rozwoju amatorskiego, wyczynowego i szkolnego sportu w Gminie Gromadka. Istotną część wystąpienia przewodniczącego komisji stanowiło przypomnienie sukcesów sportowych osób wywodzących się z terenu Gminy Gromadka. Przykładem jest sukces Marceli Urdy, która zdobyła Mistrzostwo Polski oraz czwarte miejsce w Europie w podnoszeniu ciężarów. Sporym sukcesem może również pochwalić się Tomasz Król, który święcił triumf na szczeblu wojewódzkim w lekkoatletycznym biegu na czterysta metrów przez płotki.

W dalszej części debaty głos zabrali przedstawiciele zarządu Gminnego Klubu Sportowego: Tadeusz Gąsiorowski oraz Zbigniew Kozłowski. Prezes GKS, a zarazem Radny Rady Gminy Gromadka, Tadeusz Gąsiorowski mówił o wydatkach gminy na finansowanie piłkarskich klubów sportowych. Z gminnej kasy, w bieżącym roku drużyna z Gromadki otrzyma 23 tys. zł, natomiast drużyna z Krzyżowej 10 tys. zł. Dotacje gminne uzupełniane są pieniędzmi pochodzącymi od sponsorów Klubu (8 tys. zł). Wypowiedź prezesa klubu uzupełnił Zbigniew Kozłowski, który skrytykował wcześniejsze decyzje o rezygnacji z remontu stadionu w Gromadce. Pieniądze na ten cel (50 tys. zł) przeznaczono na remont drogi powiatowej Gromadka - Osła. Członek Zarządu GKS poruszył problem własności stadionu sportowego w Gromadce. W jego opinii działania dotychczasowego właściciela, czyli Gminy Gromadka powinny zmierzać w kierunku przekazania boiska oraz związanej z nim infrastruktury klubowi GKS.

Ważną część debaty stanowiła dyskusja na temat sportu szkolnego w Gminie. Dyrektor Zespołu Szkół w Gromadce, Robert Furman przedstawił zaplanowane i częściowo już zrealizowane inicjatywy rozwoju sportu uczniowskiego, takie jak: międzyszkolna liga lekkoatletyczna, rajd rowerowy "Poznaj swój powiat". Robert Furman postulował również o większą aktywność Uczniowskich Klubów Sportowych. Wspólnie wypracowanym wnioskiem dyrektorów szkół jest potrzeba wyłonienia koordynatora sportu szkolnego na poziomie gminnym. Koordynator odpowiadałby za ujednolicenie działań oraz sprawny przepływ informacji na temat sportowych wydarzeń oraz wszelkich potrzeb w zakresie sportu szkolnego.

O doświadczeniach związanych z organizowaniem sportowych imprez mówił Dariusz Jośko, dyrektor MOSiR w Bolesławcu. Współpraca miasta i gmin w zakresie organizacji wspólnych imprez o charakterze sportowym byłaby, według radnych, cenną inicjatywą. Jednak przeniesienie doświadczeń z miasta na poziom gminny, z uwagi na różnicę skali organizowanych imprez, jest (zdaniem radnych) niezwykle trudne. Debatę zakończył postulat przeniesienia dalszej dyskusji do Komisji Rady Gminy Gromadka. Efektem prac Komisji będzie opracowanie Wieloletniego Programu Rozwoju Sportu na terenie Gminy Gromadka.

(informacja T. Matyjewicz/MZ)