Budynek MDK jest zabytkiem

Budynek MDK jest zabytkiem
fot. Krzysztof Gwizdała Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu wydał decyzję o wpisaniu siedziby bolesławieckiego Młodzieżowego Domu Kultury do rejestru zabytków.
istotne.pl zabytek, mdk, konserwator, zabytków

Jak można przeczytać w uzasadnieniu decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu: „budynek jako dzieło stanowiące świadectwo minionej epoki, którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadane wartości historyczne, artystyczne i naukowe, podlega ochronie i opiece”.

Budynek – usytuowany przy miejskiej promenadzie – został wzniesiony w stylu włoskiego neorenesansu. Powstał w latach 70. XIX wieku jako rezydencja bolesławieckiego aptekarza Hermana Muellera, redaktora pism specjalistycznych i osoby zaangażowanej w kulturalne życie miasta.

Podczas drugiej wojny światowej w siedzibie obecnego MDK mieściła się kwatera gestapo, a zaraz po wojnie budynek zajęli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa.

Wpis do rejestru zabytków ułatwi Starostwu Powiatowemu pozyskiwanie funduszy unijnych na renowacje MDK.

(informacja Starostwo Powiatowe/GA)