Ostrzega się przed ptasią grypą

Ostrzega się przed ptasią grypą
fot. www.sxc.hu O tym, co należy zrobić w związku z wystąpieniem na terytorium Polski ognisk chorobowych ptasiej grypy i zwiększonym ryzykiem jej rozprzestrzenienia, informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii.
istotne.pl ptasia, ministerstwo, weterynarz, grypa, rozporządzenie

W dniu 3 grudnia 2007 r. zostało ogłoszone i weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków (Dz. U. Nr 225, poz. 1665).

Rozporządzenie wprowadza następujące zakazy i nakazy:

  • zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków
  • zakaz przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego sposobu zbycia żywych ptaków na targowiskach
  • zakaz utrzymywania żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowych, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni
  • zakaz pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki
  • nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.

Wykonując zapis rozporządzenia, dotyczący zakazu utrzymywania na otwartej przestrzeni kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowych, gołębi, bażantów i kuropatw, należy zabezpieczyć posiadane stado w ten sposób, aby nie miało ono możliwości kontaktu z dzikim ptactwem:

  • kury kaczki, gęsi, indyki, przepiórki, perlice, strusie oraz inne bezgrzebieniowe, bażanty i kuropatwy należy trzymać w pomieszczeniach inwentarskich
  • w przypadku gdy pomieszczenie inwentarskie posiada wybieg, musi on być tak zabezpieczony, aby drób korzystający z wybiegu nie miał kontaktu z dzikim ptactwem (wybieg powinien być ogrodzony, a karmienie i pojenie powinno odbywać się pomieszczeniach inwentarskich). W przypadku gdy takie zabezpieczenie wybiegu jest niemożliwe, drób powinien pozostawać w pomieszczeniu inwentarskim
  • gołębie należy trzymać zamknięte w pomieszczeniach używanych do utrzymywania lub hodowli gołębi.

Za nieprzestrzeganie ww. zakazów grożą sankcje karne określone w art. 78 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. nr 69, poz. 625 z późn. zm.) – kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

(informacja Powiatowy Lekarz Weterynarii/GA)