W Gromadce odbyły się warsztaty „Odnowa wsi”

W Gromadce odbyły się warsztaty „Odnowa wsi”
fot. Tomasz Matyjewicz Podczas dwóch roboczych spotkań, 5 i 12 grudnia, zainteresowani mieszkańcy wsi dyskutowali o priorytetach rozwoju oraz ustalali hierarchię celów inwestycyjnych, które mają zostać zrealizowane w najbliższych latach.
istotne.pl warsztaty, gromadka, inwestycja

Wypracowany na warsztatach plan Odnowy wsi Gromadka będzie niezbędnym załącznikiem do wniosków składanych przez gminę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Spotkania prowadziła Beata Castanieda ze Stowarzyszenia Kaczawskiego. W warsztatach uczestniczyli: wójt Gromadki Dariusz Pawliszczy, członek zarządu Powiatu Bolesławieckiego Ewa Potyszka, dyrektor Zespołu Szkół w Gromadce Robert Furman, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce Bożena Kuchmacz, radni gminy Tadeusz Gąsiorowski, Anna Pacha, Jerzy Świerszcz oraz mieszkańcy wsi.

fot. Tomasz Matyjewicz

Po wprowadzeniu do problemu pozyskiwania środków z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestnicy warsztatów pracowali w kilku grupach tematycznych, zajmujących się analizą gospodarki, inwestycjami w infrastrukturę oraz problemami społecznymi mieszkańców. Wyniki prac każdej z grup były następnie prezentowane przez ich liderów i poddawane dyskusji na forum.

fot. Tomasz Matyjewicz

Na podstawie wniosków z dyskusji sporządzona została analiza SWOT, akcentująca silne i słabe strony wsi oraz wskazująca szanse i zagrożenia przyszłego rozwoju społecznego i gospodarczego. Po stronie szans znalazła się możliwość równomiernego rozwijania przemysłu na przyległym do wsi obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Krzywa) oraz agroturystyki na pozostałych terenach wsi i terenach przyległych. Jako główne zagrożenia wskazano znaczące braki w infrastrukturze, zarówno przemysłowej, jak i zaspokajającej potrzeby bytowe mieszkańców, a także duże zagrożenie wandalizmem ze strony młodzieży.

Plan Odnowy wsi Gromadka, po uwzględnieniu kryteriów merytorycznych i formalnych, zostanie w drugiej połowie stycznia przekazany inicjatorom sporządzenia dokumentu, czyli Gminie Gromadka oraz Fundacji Wrzosowa Kraina.

(informacja Tomasz Matyjewicz/GA)