Rozmawiano o inwestycjach miejskich

Rozmawiano o inwestycjach miejskich
fot. B.org We wtorek w Sali Rajców przeprowadzono drugi etap konsultacji społecznych dotyczących planów inwestycyjnych Bolesławca. Pracownicy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskiego przedstawili wyniki wypełnionych przez mieszkańców naszego miasta ankiet.
istotne.pl urząd miasta, inwestycje, ratusz, konsultacje

Kolejne spotkanie z pracownikami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskiego odbyło się 4 grudnia. Podczas drugiego etapu konsultacji społecznych podsumowano wyniki ankiet, których celem było poznanie opinii bolesławian na temat planowanych w Bolesławcu na lata 2007–2013 inwestycji miejskich.

fot. Gerard Augustyn

W Bolesławcu rozdystrybuowano 1348 ankiet. Odpowiedziało na nie 251 osób. Podstawą do podsumowania konsultacji społecznych było 228 ankiet (część z wypełnionych kwestionariuszy bowiem została wypełniona albo błędnie, albo też przez osoby spoza naszego miasta), co oznacza, że w badaniu wzięło udział 18,6% uprawnionych.

Wśród respondentów zdecydowanie przeważali ludzie młodzi. Dużą grupę stanowiły także osoby z wyższym wykształceniem. W ankietach bolesławianie wskazali m.in. najbardziej palące, ich zdaniem, problemy, z jakimi boryka się nasze miasto. W czołówce tego rankingu znalazły się takie kwestie, jak: odpływ młodych, zdolnych specjalistów, niska jakość opieki zdrowotnej, uboga oferta kulturalna Bolesławca oraz bezrobocie.

Inne zagadnienia, na które respondenci zwracali uwagę, to m.in. słaby rozwój usług gastronomiczno-hotelarskich (przede wszystkim mężczyźni), zły stan dróg (co ciekawe – ten problem dostrzegają głównie kobiety). Przedsiębiorcy zaś najczęściej wskazywali na małą, ich zdaniem, atrakcyjność turystyczną miasta. Dla pracowników oświaty z kolei najistotniejsze okazało się przeciwdziałanie patologiom społecznym. Natomiast za najważniejszą z planowanych inwestycji respondenci uznali budowę oczyszczalni ścieków.

Bardzo nisko w kwestionariuszach ocenione zostało, i to zwłaszcza przez ludzi młodych, budowanie świadomości wyjątkowości naszego miasta. Piotr Kuźniak z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zasugerował, że władze miasta powinny bardziej intensywnie promować różnego rodzaju przedsięwzięcia.

fot. Gerard Augustyn

Spotkanie zakończyła dyskusja. Bolesławianie zgromadzeni w Sali Rajców poruszyli m.in. kwestie fatalnego stanu nawierzchni i fetoru na ul. Zabobrze oraz oświetlenia bolesławieckiego rynku.

(informacja GA)