Zainstalowano monitoring w szkołach

Zainstalowano monitoring w szkołach
fot. B.org Z myślą o poprawie bezpieczeństwa w bolesławieckich szkołach zainstalowany został monitoring. W ramach programu rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” na ten cel pozyskano 58 tys. zł.
istotne.pl urząd miasta, szkoła, monitoring

Monitoringiem objęto następujące szkoły podstawowe i gimnazja: Miejski Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Dolne Młyny, Miejski Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Jana Pawła, Szkołę Podstawową Nr 2 przy ul. Bankowej, Szkołę Podstawową Nr 3 przy ul. Ceramicznej i Szkołę Podstawową Nr 4 przy ul. Mikołaja Brody.

Kamery w tych placówkach zamontowano na budynkach, tak aby zapobiec zniszczeniu elewacji i obiektów sportowych, oraz wewnątrz szkół (np. w szatniach). Pieniądze na zainstalowanie monitoringu pochodzą z rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” oraz z budżetu miasta Bolesławiec. Koszt instalacji to ponad 73 tys. zł (w tym pozyskana dotacja w wysokości 58 tys. zł). Gmina ze środków własnych dopłaciła ponad 15 tys. zł.

Obecnie tylko Gimnazjum Samorządowe Nr 2 nie posiada monitoringu wizyjnego. W 2008 r. Wydział Społeczny Urzędu Miasta Bolesławiec planuje złożenie kolejnego wniosku do Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie dotacji na rozszerzenie monitoringu w placówkach oświatowych.

(informacja UM/GA)