Powiat zdobył prawie 187 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne

Powiat zdobył prawie 187 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne
fot. B.org Kolejny sukces Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Powiat otrzyma prawie 187 tys. zł dotacji na realizację programu wyrównywania szans dzieci i młodzieży.
istotne.pl starostwo, edukacja, dotacja

Powiat Bolesławiecki, podobnie jak w ubiegłym roku, wziął udział w rządowym konkursie na program wyrównywania szans dzieci i młodzieży. W 2007 r. urząd pozyskał prawie 181 tys. zł, w tym – niemal 187 tys. zł (czyli 100% sumy, o jaką zabiegał). Projekt „Powiat otwartych szans – program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w powiecie bolesławieckim w 2008 roku” został przygotowany przez Alicję Krzyszczak, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, oraz Dariusza Kwaśniewskiego, członka Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.

„Projekt obejmuje w skoordynowany sposób wsparcie uczniów i wychowanków wszystkich szkół i placówek powiatu, uwzględniając ich potrzeby i aspiracje. Listy potrzeb zostały nam przedstawione przez wszystkie jednostki oświatowe” mówi Alicja Krzyszczak.

Program ma wyrównywać szanse edukacyjne uczniów zamieszkujących obszary wiejskie. Nacisk położony będzie zwłaszcza na nauczanie technologii informacyjnych, języków obcych i nauk przyrodniczych, a w sferze wychowawczej – na kształtowanie postaw aktywności i przedsiębiorczości. Całość została podzielona na cztery obszary tematyczne:

  • Edukacja artystyczna dla świata małolata – zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III (MDK)
  • Edukacja otwartych szans – wyrównywanie szans edukacyjnych, zwiększanie efektywności kształcenia i wychowania
  • Przedsiębiorczy i aktywni – kształtowanie postaw przedsiębiorczości oraz aktywności edukacyjnej i zawodowej
  • Zdrowi i świadomi – kształtowanie postaw prozdrowotnych (zajęcia sportowe i terapeutyczno-profilaktyczne).

„Pieniądze na realizację programu pochodzą z dwu źródeł: ponad 80 tys. zł – 30% całkowitego kosztu projektu – z budżetu powiatu, natomiast pozostałe 70%, czyli prawie 187 tys. zł, z dotacji, którą pozyskaliśmy w ramach ogłoszonego konkursu” mówi Dariusz Kwaśniewski. „Do połowy grudnia br. blisko 3800 uczniów i wychowanków weźmie udział w ponad 3800 godzinach różnorodnych zajęć. Bardzo nas to cieszy. W przyszłym roku postaramy się pozyskać kolejne pieniądze. Dotychczasowa skuteczność pozwala nam na optymizm” dodaje.

(informacja Starostwo Powiatowe/ii)