Dwóch nowych radnych w Radzie Powiatu

Dwóch nowych radnych w Radzie Powiatu
fot. B.org W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego ślubowanie złożyli dwaj nowi członkowie Rady Powiatu – Michał Bojanowski i Leopold Wołoszyn. Radni wybrali także nowego wiceprzewodniczącego.
istotne.pl starostwo, sesja, azart-sat, bolesławiecki, express

Dwudziesta sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego odbyła się w czwartek 30 października w sali konferencyjnej starostwa. Podczas wrześniowego posiedzenia radni przyjęli uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu Adama Ciemięgi (ciąży na nim prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie) oraz Tadeusza Węgrzanowskiego z PSL, który zmarł w tym roku.

Miejsce Węgrzanowskiego w Radzie zajął Michał Bojanowski (PSL), a miejsce Ciemięgi – Leopold Wołoszyn (Ziemia Bolesławiecka). Bojanowski jest pracownikiem Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Wołoszyn prowadzi działalność gospodarczą. Obaj panowie 30 października złożyli uroczyste ślubowanie.

Od lewej: Leopold Wołoszyn i Michał Bojanowski, nowy wiceprzewodniczący Rady PowiatuOd lewej: Leopold Wołoszyn i Michał Bojanowski, nowy wiceprzewodniczący Rady Powiatufot. Gerard Augustyn

Ponadto Rada Powiatu w tajnym głosowaniu wybrała nowego wiceprzewodniczącego. Radni zgłosili dwóch kandydatów. Krystyna Boratyńska z Powiatu Bolesławieckiego XXI zaproponowała na to stanowisko Józefa Króla. Natomiast Zbigniew Mitera z PSL zgłosił kandydaturę Michała Bojanowskiego. W skład komisji skrutacyjnej weszli: Krzysztof Jakubowicz (przewodniczący), Elżbieta Armata i Halina Gniewek.

Nowym wiceprzewodniczącym Rady Powiatu został Michał Bojanowski. Zdobył 11 głosów. 6 radnych głosowało za kandydaturą Józefa Króla.

Powiat o mediach

Podczas czwartkowej sesji radni mieli okazję wysłuchać sprawozdania z działań promocyjnych powiatu, które przedstawiła Renata Czerwińska, pełniąca obowiązki naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Inwestycji. Po wystąpieniu urzędniczki przewodniczący Rady Powiatu Karol Stasik poruszył kwestię artykułu „Stracił mandat, zachował honor”, jaki ukazał się w „Expressie Bolesławieckim”. Tekst dotyczący Adama Ciemięgi został zilustrowany zdjęciem... Karola Stasika. „Myślę, że nie był to przypadek. Autorka artykułu doskonale mnie zna” powiedział wiceprzewodniczący. „Mnie się wydaje, że przez złą promocję mojej osoby źle promuje się Radę” dodał.

Robert Rosiński natomiast poruszył temat innego medium, z którym powiat ma podpisaną umowę – telewizji Azart-Sat. „Ja twierdzę i mówię to z całą odpowiedzialnością, że telewizja Azart-Sat relacje z sesji Rady Powiatu przedstawia nieobiektywnie” powiedział z mównicy radny Ziemi Bolesławieckiej. Jak podkreślił, widz oglądający relacje z obrad radnych powiatowych może odnieść wrażenie, że w Radzie pracują jedynie 3-4 osoby.

(informacja ii)