Rada Miasta uchwaliła budżet na 2006 rok

Rada Miasta uchwaliła budżet na 2006 rok
fot. b.org Na ostatniej sesji radni miejscy uchwalili budżet na 2006 rok. Dochody miasta mają wynieść około 120 mln zł, wydatki nieznacznie przekroczą 133 mln.
istotne.pl rada miasta, budżet

Planowany deficyt, czyli różnica pomiędzy dochodami i wydatkami, ma wynieść prawie 13 mln zł. W przyszłym roku dochody miasta mają być wyższe o 56% od tegorocznych. Wydatki mają być wyższe o 61%. Wedle zapewnień Urzędu Miasta w 2006 roku zmienią się stawki podatkowe od środków transportowych. Urząd nie planuje innych zmian w systemie podatkowym.

Planowane wydatki podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące wyniosą ponad 61 mln zł i będą przeznaczone na zadania własne gminy. W ich zakresie mieści się między innymi utrzymanie zakładów budżetowych oraz innych jednostek podporządkowanych gminie. W ramach wydatków bieżących 1,2 mln zł zostanie przeznaczone na remonty. W głównej mierze mają to być remonty budynków komunalnych.

Na wydatki majątkowe ma zostać przeznaczone prawie 73 mln zł. W ramach wydatków majątkowych inwestycje mają pochłonąć prawie 71 mln. Wydatki inwestycyjne obejmują kontynuowane inwestycje oraz nowe, wobec których spodziewane jest dofinansowanie z Unii Europejskiej i z budżetu państwa.

Najważniejsze zadania inwestycyjne na lata 2006-2010 to: oczyszczanie ścieków w Bolesławcu dofinansowane kwotą 10 950 tys. euro, budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego o wartości 27 272 tys. zł i Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Sportowego o wartości 25 660 tys. zł.