W województwie przybywa cudzoziemców

W województwie przybywa cudzoziemców
fot. B.org Wojewoda dolnośląski Stanisław Łopatowski wręczył w imieniu prezydenta RP akty nadania obywatelstwa polskiego 21 cudzoziemcom. Uroczystość odbyła się w sali kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
istotne.pl wojewoda, obcokrajowiec

W czwartek obywatelstwo polskie otrzymały osoby z Białorusi, Chin, Gruzji, Kuby, Libanu, Mali, Nigerii, Sudanu, Syrii, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii. O nadanie polskiego obywatelstwa może starać się cudzoziemiec, który przynajmniej 5 lat mieszka w Polsce. Warunkiem otrzymania polskiego obywatelstwa jest zrzeczenie się dotychczasowego obywatelstwa. Za obywatela polskiego można także uznać bezpaństwowca lub osobę o nieokreślonym obywatelstwie, która w Polsce mieszka od co najmniej 5 lat.

Od 2001 roku na Dolnym Śląsku obywatelstwo polskie otrzymało 379 cudzoziemców.

Zobacz także

Dolnośląski Urząd Województwa we Wrocławiu