Zbliża się termin składania zeznań podatkowych

Zbliża się termin składania zeznań podatkowych
fot. istotne.pl Zeznania podatkowe PIT za rok 2007 można będzie składać również w siedzibie starostwa powiatowego oraz w urzędach miast i gmin.
istotne.pl urząd skarbowy, pit, podatek

Na mocy porozumienia naczelnika Urzędu Skarbowego w Bolesławcu ze starostą, prezydentem, wójtami gmin i burmistrzami miast powiatu bolesławieckiego zeznania podatkowe PIT za rok 2007 można będzie złożyć:

  • w siedzibie Starostwa Powiatowego (okrąglak), pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu
  • w magistratach Bolesławca i Nowogrodźca oraz w urzędach gmin Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica i Warta Bolesławiecka. PIT-y można wrzucać do urn ustawionych w holach urzędów.

Ponadto w celu usprawnienia obsługi podatników pracownicy bolesławieckiego US będą przyjmować zeznania:

  • 26 kwietnia (sobota) od 8:00 do 15:00
  • od 21 do 30 kwietnia – od 7:30 do 18:00 (z wyjątkiem śród 23 i 30 kwietnia – od 8:00 do 18:00).

Urzędnicy przypominają, że termin złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT za rok 2007 upływa 30 kwietnia 2008 r.

(informacja US/GA)