Trwa konkurs „Firma moich marzeń”

Trwa konkurs „Firma moich marzeń”
fot. DB Konkurs ma popularyzować wiedzę o funduszach unijnych oraz zachęcać do tworzenia własnych projektów w zakresie zakładania i rozwoju małych firm.

Posłanka do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg ogłosiła konkurs dotyczący Unii Europejskiej. Konkurs ma popularyzować wiedzę o funduszach unijnych oraz zachęcać do tworzenia własnych projektów w zakresie zakładania i rozwoju małych firm. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawić swoje pomysły na założenie własnej firmy. Organizatorzy czekają na pomysły śmiałe, oryginalne i innowacyjne. Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd i 3-dniowa wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli lub Strasburgu. Nagrody dodatkowe, to multimedialne kursy języka obcego.

Budynek Parlamentu EuropejskiegoBudynek Parlamentu Europejskiegofot. DB

Prace należy przesyłać do 31 marca 2007 roku na adres: Biuro Poselskie Lidii Geringer de Oedenberg, Rynek 7, Pasaż Pod Błękitnym Słońcem, 50-106 Wrocław lub na adres e-mailowy: lidiageringer@neostrada.pl – wraz z czytelnym podpisem i adresem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu. Prace nie powinny przekraczać dwóch stron formatu A4. Mogą być napisane odręcznie (czytelnie), na maszynie lub jako wydruk komputerowy. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 14 rok życia.

(informacja i zdjęcia DB)

Zobacz także

Więcej na temat konkursu