10 Brygada Kawalerii Pancernej: Orzeł-16 zakończony

10 Brygada Kawalerii Pancernej: Orzeł-16 zakończony
fot. Katarzyna Przepióra, szer. Natalia Wawrzyniak W dniach od 25 do 29 stycznia 2016 roku pododdziały dywizjonu przeciwlotniczego (dplot) 10BKPanc zrealizowały ćwiczenie taktyczno-specjalne pod kryptonimem Orzeł-16.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc

W ćwiczeniu, którego kierownikiem był dowódca dywizjonu podpułkownik Piotr Jaraczewski, udział wzięli żołnierze 1 baterii przeciwlotniczej oraz baterii dowodzenia. W jego trakcie ocenione zostały nie tylko pododdziały, ale również ich dowódcy. Warunki pogodowe wyjątkowo sprzyjały świętoszowskim przeciwlotnikom, gdyż po tygodniu arktycznych mrozów przyszła odwilż, a temperatury były dodatnie, nawet w nocy.

W pierwszej części ćwiczenia sprawdzeniu podlegało stawianie zadań przez dowódców baterii, plutonów, drużyn. Sprawdzono działanie grup rekonesansowych oraz prowadzenie marszu do wskazanych rejonów. Oceniono pokonanie terenu zagrożonego występowaniem improwizowanych ładunków wybuchowych (IED – Improvised Explosive Device) oraz reakcja pododdziałów na wypadek działania grup dywersyjno-rozpoznawczych (GDR).

W zasadniczej części ćwiczenia sprawdzono rozwinięcie i organizację funkcjonowania elementów stanowiska dowodzenia dywizjonu. W tym czasie bateria ogniowa przyjmowała ugrupowanie bojowe w rejonie obrony. Następnie skontrolowano organizację dowozu amunicji, realizację procedur MEDEVAC i CASEVAC oraz praktyczną ewakuację techniczną uszkodzonego sprzętu.

Ćwiczenie zakończyło się strzelaniem z wykorzystaniem amunicji bojowej. Przeciwlotnicy jak zwykle nie zawiedli, uzyskując bardzo dobre oceny. Po tygodniu spędzonym na ciężkich zmaganiach w polu zmęczeni, ale zadowoleni z dobrze wykonanego zadania, mogli wrócić do domów.

Finalnym zajęciom przeciwlotników przyglądali się oficerowie biorący udział w dowódczo-sztabowym kursie porucznikowskim w WSOWLąd dla specjalności obrona przeciwlotnicza.

por. Tomasz Frąckiewicz