Przedszkole w Zebrzydowej w nowej lokalizacji

Przedszkole w Zebrzydowej w nowej lokalizacji
fot. UM Nowogrodziec Wybudowany w latach siedemdziesiątych ub.w. budynek Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej od dłuższego czasu jest nieczynny.
istotne.pl przedszkole, zebrzydowa, gmina nowogrodziec

Ze względu na obecne uwarunkowania demograficzne, politykę rozwoju społecznego oraz faktyczną potrzebę utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Zebrzydowej władze samorządowe uznały, że są przesłanki do dalszego funkcjonowania placówki.

12 listopada 2014 roku w Nowogrodźcu pomiędzy Gminą Nowogrodziec, reprezentowaną przez burmistrza Roberta Relicha, a firmą Usługi Ogólnobudowlane „Żuraw” z siedzibą w Tomaszowie Bolesławieckim, reprezentowaną przez Mieczysława Żurawia, została podpisana umowa dotycząca przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej – Etap I.

W ramach pierwszego etapu inwestycji zrealizowane zostały następujące prace: przebudowa wejścia do budynku wraz z montażem pochylni dla niepełnosprawnych, roboty rozbiórkowe i roboty murowe, wymiana stolarki okiennej i elementów ślusarki, naprawa stropodachu, ocieplenie elewacji, modernizacja kotłowni opalanej węglem wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie i inne.

Obecnie trwa drugi i ostatni etap inwestycji, który dobiegnie końca w I kwartale 2016 roku. W ramach drugiego etapu inwestycji zostaną wykonane nowe tynki, posadzki, drzwi, nowe pomieszczenia dla nauki i zabawy, jak również pomieszczenia sanitarne i gospodarcze. Zostanie zagospodarowany teren wokół szkoły.

Robert Relich nadzoruje przebieg prac przy realizacji inwestycji: „Myślę, że i rodzice, i dzieci będą zadowoleni. Przedszkole będzie kolorowe, nowoczesne, dobrze wyposażone”. Przebudowana szkoła będzie spełniała wszelkie normy przewidziane przepisami prawa.

Przedszkole w Zebrzydowej w nowej lokalizacjiPrzedszkole w Zebrzydowej w nowej lokalizacjifot. UM Nowogrodziec

Nowogrodzieccy urzędnicy:

To kolejna ważna inwestycja poprawiająca stan bazy oświatowej. Celem zadania jest spełnienie oczekiwań i pomoc Rodzinom, Rodzicom, którzy podejmują pracę zawodową. To także – pozytywna wiadomość dla pracodawców na konkurencyjnym runku pracy.

UM Nowogrodziec/ii