23 Śląski Pułk Artylerii: Gotowość kontyngentu do działania w Kosowie sprawdzona

23 Śląski Pułk Artylerii: Gotowość kontyngentu do działania w Kosowie sprawdzona
fot. por. Damian Antonik, kpr. Arkadiusz Polewski 3 lutego br. na terenie OSPWL Żagań odbył się uroczysty apel, który był podsumowaniem kolejnego etapu szkolenia przygotowawczego i sprawdzającego gotowość kontyngentu do działania w rejonie misji w Kosowie.
istotne.pl wojsko, 23śpa

W przedsięwzięciu udział wzięli nie tylko żołnierze 23 Pułku Artylerii z Bolesławca, ale także żołnierze i funkcjonariusze, którzy wspierać będą artylerzystów w wykonywaniu zadań w rejonie odpowiedzialności mandatowej w Kosowie.

Dowódca Kontyngentu XXXIV zmiany KFOR ppłk Jarosław Radzimierski rozpoczął uroczystość od złożenia meldunku dowódcy 23 Pułku Artylerii płk. Pawłowi Świtalskiemu. Apel zorganizowano z okazji przekazania komponentów formowanych dla potrzeb XXXIV zmiany PKW KFOR.

Przedstawiciele poszczególnych jednostek wydzielających siły do udziału w kontyngencie w osobach: ppłk. Piotra Rogalskiego, reprezentującego 1 Pomorską Brygadę Logistyczną z Bydgoszczy, płk. Piotra Filipowskiego, reprezentującego Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej z Warszawy, mjr. Piotra Zawiślaka, reprezentującego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z Kielc, mjr. Ireneusza Romanowskiego, reprezentującego Centralną Grupę Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, oraz mjr. Mariusza Piotrowskiego, reprezentującego 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy z Lidzbarka Warmińskiego, dokonali uroczystego przekazania wydzielonych elementów, zespołów i grup dowódcy 23 Pułku Artylerii płk. Pawłowi Świtalskiemu.

Na misję żołnierze XXXIV zmiany wyruszą już w maju. Po pomyślnej certyfikacji pozostałe kilkadziesiąt dni żołnierze wykorzystają na ostatnie przygotowania, usunięcie ewentualnych niedociągnięć stwierdzonych w czasie sprawdzianów oraz urlopy.

Dowódca Pułku w swoim wystąpieniu podziękował dowódcom i żołnierzom za włożony trud i zaangażowanie w szkolenie, wyraził głębokie przekonanie o gotowości żołnierzy Pułku i przydzielonych komponentów do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem. Dowódca kontyngentu XXXIV zmiany PKW KFOR krótko scharakteryzował dotychczasową realizację zadań i zadeklarował, że jego żołnierze są gotowi do udziału w certyfikującym komponent ćwiczeniu taktycznym pk. „Prisztina 16-I”.

Po pokazie dynamicznego działania żołnierzy 3 plutonu zmotoryzowanego wydzielonego z Oddziału Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim apel zakończyła defilada pododdziałów.

por. Damian Antonik/ii