MZS nr 1 w „Klubie Przodujących Szkół”

MZS nr 1 w „Klubie Przodujących Szkół”
fot. G. Hanaf Prezeska Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole wręczyła certyfikat przedstawicielom Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum Samorządowego nr 4.

Bolesławiecki Zespół Szkół nr 1 znalazł się wśród 200 placówek w Polsce, które należą do klubu nowatorskich i kreatywnych placówek oświatowo-wychowawczych, godnych naśladowania, kierowanych przez wybitnych pedagogów.

W uroczystości uczestniczyli, uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły, Elżbieta Dec przedstawicielka Rady Rodziców, dyrektorka placówki Katarzyna Reguła oraz zaproszeni goście: Zofia Grzebisz-Nowicka prezeska Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Waldemar Motyka przewodniczący jeleniogórskiego oddziału stowarzyszenia, zastępca prezydenta Kornel Filipowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Eugeniusz Kowalski i radny Piotr Klasa.

– O wartości nauczycieli i dyrektora szkoły świadczy to jak bardzo placówka zaangażowana jest w różne pożyteczne inicjatywy – mówił Kornel Filipowicz. – Panuje tu dobry klimat, uczniowie osiągają świetne wyniki, szkoła sama wychodzi z szeregiem inicjatyw i projektów. Już szykuje się kolejny projekt, tym razem inwestycyjny – dodał wiceprezydent gratulując gronu pedagogicznemu.

Wiele ciepłych słów na temat szkoły i kadry wypowiedziała prezeska Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. – To wasza wspólna praca, wspaniale, że jesteście w klubie – powiedziała podczas wręczania certyfikatu Zofia Grzebisz-Nowicka. – Nie bójcie się podnosić poprzeczki. To teraz wasz obowiązek – dodała.

Goszcząca u nas prezeska warszawskiego stowarzyszenia zachwycała się Bolesławcem i serdecznie dziękowała organizatorom za ciepłe przyjęcie, podkreślała zaangażowanie dwóch nauczycielek szkoły Agnieszki Bednarskiej i Jolanty Wierzbickiej.

Klub Przodujących Szkół utworzono w 1986 roku z inicjatywy prof. Mikołaja Kozakiewicza, działacza Narodowego Czynu Pomocy Szkole. Przez pierwsze trzy lata klub działał w ramach Krajowego Komitetu NCPS, a od 1989 roku w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Jest to ruch społeczny. Zarówno idee Klubu, jak też i zadania mają charakter ponadczasowy. Dobrze służą polskiej szkole, a zwłaszcza: nowoczesnemu kształceniu i wszechstronnemu rozwojowi ucznia: wyrównywaniu szans edukacyjnych, kształtowaniu właściwych relacji pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicami, uspołecznianiu szkoły i otwieraniu jej na partnerską współpracę z innymi placówkami w kraju i za granicą.

W ramach spotkania odbyły się prelekcje na temat zdrowego żywienia: wykład dietetyk z Instytutu żywności i Żywienia Aleksandry Cichockiej „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”, informacja o programach „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” oraz degustacja galanterii mlecznej BAKOMY.

Redakcja portalu i gazety Istotne.pl serdecznie gratuluje dyrektorce, nauczycielom, pracownikom i uczniom Miejskiego Zespołu Szkół nr 1.