ZC Bolesławiec będą współpracować z krakowską AGH

ZC Bolesławiec będą współpracować z krakowską AGH
fot. Zakłady Ceramiczne Bolesławiec Porozumienie o wzajemnej współpracy zostało podpisane przez Prezesa Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o. Karola Stasika i Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Prof. dr hab. Inż. Jerzego Lisa.
istotne.pl karol stasik, zakłady ceramiczne bolesławiec, agh, jerzy lis

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o., w dniu 30 października 2015, roku podpisały porozumienie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Porozumienie o wzajemnej współpracy zostało podpisane przez Prezesa Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o. Karola Stasika i Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Prof. dr hab. Inż. Jerzego Lisa.

W ramach podpisanej umowy Zakłady i Akademia będą wspólnie realizować przedsięwzięcia badawczo rozwojowe i wspólnie prezentować efekty tych prac w prasie specjalistycznej i branżowej. AGH zobowiązało się ponadto do kształcenia specjalistów zgodnie z aktualnymi potrzebami przemysłu ceramicznego.

ZC Bolesławiec będą współpracować z krakowską AGHZC Bolesławiec będą współpracować z krakowską AGHfot. ZC Bolesławiec
ZC Bolesławiec będą współpracować z krakowską AGHZC Bolesławiec będą współpracować z krakowską AGHfot. ZC Bolesławiec

(informacja zlecona)