23 Śląski Pułk Artylerii: Grad na poligonie

23 Śląski Pułk Artylerii: Grad na poligonie
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński W dniach 14–16 marca br. w ramach szkolenia poligonowego pododdziałów 23 Pułku Artylerii na OSPWL Żagań realizowane było z 3 dywizjonem artylerii rakietowej ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach pk. Grad-16.
istotne.pl wojsko, 23śpa

W trakcie ćwiczenia obsada stanowiska dowodzenia dywizjonu doskonaliła umiejętności rozwiązywania problemów taktycznych podczas planowania i organizowania działań.

Ćwiczenie było kontynuacją treningu sztabowego pk. Kaczawa-16, realizowanego w pułku na początku marca br., i stanowiło element przygotowania do udziału w ćwiczeniu taktycznym z wojskami prowadzonym przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych pk. Anakonda-16 oraz do głównych przedsięwzięć szkoleniowych 11 DKPanc: ćwiczeń pk. Bóbr-16 i Borsuk-16.

14 marca ćwiczenie rozpoczął dowódca pułku płk Paweł Świtalski, zwracając uwagę na jego główne cele oraz najważniejsze zagadnienia szkoleniowe zaplanowane do realizacji przez ćwiczących. Następnie, po omówieniu warunków bezpieczeństwa, kierownik ćwiczenia ppłk Sławomir Kula wręczył dowódcy ćwiczącego pododdziału zarządzenie bojowe uruchamiające praktyczne działanie.

W ciągu trzech dni intensywnej pracy obsada stanowiska dowodzenia 3 dar pod dowództwem ppłk. Piotra Kobyłeckiego rozwiązywała problemy taktyczne wynikające z otrzymanego zadania, a także opracowała wymagane dokumenty planistyczne i rozkazodawcze – realizowała proces planowania działań, którego efektem końcowym było wybranie optymalnego wariantu działania, wydanie rozkazu bojowego dowódcy 3 dar oraz przeprowadzenie synchronizacji. Pracę funkcyjnych sztabu dywizjonu artylerii przez cały czas trwania ćwiczenia oceniali oficerowie kierownictwa ćwiczenia.

Ostatnim elementem ćwiczenia był rekonesans rejonu przyszłych działań, podczas którego zweryfikowano i udokładniono rejony rozwinięcia stanowisk dowodzenia, rejony rozmieszczenia pododdziałów oraz drogi przemieszczenia i manewru. W godzinach popołudniowych trzeciego dnia ćwiczenia podsumowano efekty pracy funkcyjnych 3 dar. Podczas omówienia wstępnego dowódca pułku oraz oficerowie kierownictwa ćwiczenia przekazali na gorąco swoje spostrzeżenia i wnioski, a także elementy wymagające doskonalenia.

Trzydniowe ćwiczenie stanowiło element przygotowania do kolejnych przedsięwzięć szkolenia poligonowego, a szczególnie do ostatniego jego akcentu, jakim będzie doskonalący Trening Kierowania Ogniem pk. Nawała-16.

kpt. Remigiusz Kwieciński/ii