Przerwij milczenie i zatrzymaj przemoc

Przerwij milczenie i zatrzymaj przemoc
fot. freeimages.com (glendali) Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na poziom wykształcenia, status materialny, wiek czy płeć.
istotne.pl pcpr, powiat bolesławiecki

Przed doznawaniem przemocy ze strony bliskich osób można się ustrzec; trzeba jednak zrobić ten pierwszy krok – przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc do specjalistów.

Polska Deklaracja w sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mówi:

KAŻDY CZŁOWIEK
ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.

CZŁOWIEK
doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.

DZIECI I MŁODZIEŻ
mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.

KAŻDY CZŁOWIEK
doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej.

Osoby dotknięte przemocą mogą skorzystać z poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, prawnego oraz socjalnego. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie aktualizuje na bieżąco informator o formach pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Centrum, ul. Armii Krajowej 12; I piętro, pokój nr 109, a także na stronie www.zatrzymacprzemoc.pl.

Powiat Bolesławiecki/ii