Opłaty za billingi są sprzeczne z prawem

Opłaty za billingi są sprzeczne z prawem
fot. B.org Według oficjalnego komunikatu Ministerstwa Infrastruktury, pobieranie przez polskich operatorów opłat za szczegółowe billingi jest sprzeczne z prawem.
istotne.pl orange, billing

Zgodnie z art. 93 ust. 5 obowiązującej od września ustawy prawo telekomunikacyjne, przedsiębiorca wyznaczony do świadczenia usługi powszechnej dostarcza na żądanie abonenta szczegółowy, bezpłatny wykaz wykonanych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych.

Zgodnie z oficjalną wykładnią resortu nie spełnia wymogu szczegółowości system billingów, który zawiera jedynie liczbę wykonanych połączeń, ogólną liczbę jednostek taryfowych i odpowiednią cenę. Nie pozwala on bowiem na weryfikację i kontrolowanie poniesionych kosztów.

Wymogów ustawowych nie spełnia największy polski operator telekomunikacyjny, TP S.A., który za szczegółowe billingi pobiera opłatę w wysokości 5 złotych + VAT.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł niedawno, że operatorzy telefoniczni nie powinni pobierać dodatkowych opłat za szczegółowe billingi telefoniczne dostarczane wraz z rachunkiem. Sprawę w tym zakresie przeciwko Austrii wniosła Komisja Europejska. Orzeczenie stanowi, że oferowany np. przez TP S.A. tzw. skrócony billing, który zawiera jedynie liczbę wykonanych połączeń, ogólną liczbę jednostek taryfowych i odpowiednią cenę, "nie pozwala na weryfikację i kontrolowanie poniesionych kosztów". Wyjaśnić należy, że Trybunał w swoim wyroku uznał, że wymieniony w dyrektywie billing podstawowy powinien zawierać takie informacje jakie zamieszczane są w wykazie w Polsce określanym jako szczegółowy.