Promesy dotacji na sport, kulturę, ochronę zdrowia i pomoc społeczną wręczone

Promesy dotacji na sport, kulturę, ochronę zdrowia i pomoc społeczną wręczone
fot. GA W poniedziałek 25 stycznia w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” odbyła się uroczystość wręczenia promes dotacji z budżetu miasta dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych.
istotne.pl dotacja, um bolesławiec

Głos zabrał prezydent Piotr Roman:

Te dotacje to jest fragment działalności Gminy Miejskiej. My najczęściej współfinansujemy – bo zdajemy sobie sprawę, że to nie jest finansowanie – to, co państwo robicie. Te pieniądze mają być dla państwa swoistymi drożdżami. Mają zaowocować tym, że używając naszych środków, będziecie państwo rozwijać swoją działalność.

Następnie wiceprezydent Kornel Filipowicz, szef komisji przydzielającej dotacje, opowiedział o tym, jakimi kryteriami kierowało się to gremium.

Ostatnim punktem spotkania było wręczenie promes dotacji przedstawicielom klubów sportowych i organizacji pozarządowych.

O dotacjach na sport pisaliśmy w materiale Pieniądze na sport (460 tys. zł) rozdzielone. O dotacjach na pozostałe cele poniżej:

Zadanie 1. Przedsięwzięcia kulturalne organizowane w Bolesławcu

Nazwa podmiotu/tytuł zadaniaKwota dofinansowania
Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja, ul. Kościelna 3 59-700 Bolesławiec. Jubileuszowe XX Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej 10.000
Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Ich Przyjaciół, ul. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec. „Ocalić od zapomnienia – 70 lat od powrotu Polaków z Bośni” 3.500
Bolesławieckie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 6 Pułku Ułanów Kaniowskich, ul. Bielska 5, 59-700 Bolesławiec. „Kultywowanie Tradycji 6 Pułku Ułanów Kaniowskich – spotkanie integracyjne” 1.000
Bolesławieckie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 6 Pułku Ułanów Kaniowskich, ul. Bielska 5, 59-700 Bolesławiec. „Kultywowanie tradycji Kawalerii Polskiej – lekcje historii dla dzieci i młodzieży” 1.000
Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Dolnośląska. Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów, ul. Komuny Paryskiej 24, 59-700 Bolesławiec. Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 1.500

Zadanie 2. Ochrona zdrowia – realizacja programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii

Nazwa podmiotu/nazwa zadaniaKwota dofinansowania
Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Dolnośląska. Hufiec Bolesławiec im. Szarych Szeregów, ul. Komuny Paryskiej 24, 59-700 Bolesławiec. Całoroczny Program Profilaktyczny „Harcerze mówią nie nikotynie, alkoholowi, narkotykom” 8.000
Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy. Oddział Terenowy we Wrocławiu. Zespół w 1-3 Bolesławiec, al. Tysiąclecia 51, 59-700 Bolesławiec. „Stop demoralizacji młodzieży – razem przeciw uzależnieniom” 6.000
Polski Czerwony Krzyż. Dolnośląski Oddział Okręgowy. Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu, al. Tysiąclecia 32D/4, 59-700 Bolesławiec. „Punkt wsparcia rodzin- nieodpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla osób doznających przemocy” 4.500
Bolesławieckie Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenie „Przemiana i My Razem”, al. Tysiąclecia 32d/2, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego ds. Uzależnień. Integracja Społeczna i pomoc psychologiczna dla osób po leczeniu odwykowym i członków rodzin. 34.000
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu ul. Jarzębinowa 49, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy oraz organizacja pomocy psychologicznej dla dorosłych dzieci alkoholików 10.500
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu ul. Jarzębinowa 49, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-środowiskowych 15.000
Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja, ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec. Przeciwdziałanie społecznej marginalizacji dzieci, młodzieży, rodzin grup dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii przez prowadzenie świetlicy profilaktyczno- środowiskowej. Wypoczynek letni dla dzieci uczestniczących w działaniach świetlicy środowiskowej. 23.000
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej TOP Bolesławiec, ul. Staszica 65, 59-700 Bolesławiec. „Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologiom i problemem alkoholowym, narkomanią. 28.000

Zadanie 3. Pomoc społeczna – udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym z terenu miasta Bolesławiec

Nazwa podmiotu/nazwa zadaniaKwota dofinansowania
Polski Czerwony Krzyż. Dolnośląski Oddział Okręgowy. Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu, al. Tysiąclecia 32D/4, 59-700 Bolesławiec. Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych- mężczyzn w Bolesławcu 140.000