Mniej zabójstw, gwałtów i rozbojów w ubiegłym roku, więcej przestępstw gospodarczych

Mniej zabójstw, gwałtów i rozbojów w ubiegłym roku, więcej przestępstw gospodarczych
fot. Krzysztof Gwizdała Duży spadek liczby przestępstw kryminalnych, coraz częściej ujawniane przez policjantów przestępstwa gospodarcze oraz wysoka wykrywalność ich sprawców – to trendy podsumowujące statystycznie rok 2015.
istotne.pl policja

Spadła liczba zarówno poważnych przestępstw kryminalnych (zabójstwa, rozboje z bronią lub niebezpiecznym narzędziem), jak i mniej groźnych w skutkach, lecz uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw, takich jak drobne kradzieże lub uszkodzenia mienia.

Przez cały 2015 rok liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 833 281, czyli o 9% procent mniej niż rok wcześniej. W 2014 roku odnotowano ich 915 081.

Spadek liczby przestępstw widać szczególnie, gdy porówna się ze sobą jeden średni dzień z 2014 r., kiedy to dochodziło przeciętnie do 2 507 przestępstw, oraz jeden dzień z 2015 roku, kiedy średnia liczba przestępstw wyniosła 2 283. Widać wyraźnie różnicę – to o 224 przestępstwa mniej każdego dnia. Gdy tak samo porównany liczbę przestępstw kryminalnych, to spadek wynosi 219.

Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych – z 633 699 w 2014 roku do 553 767 w 2015 r., czyli o 79 932. Liczba przestępstw gospodarczych wzrosła ze 163 080 do poziomu 169 480, czyli o 6 400.

Spadki odnotowano w grupie przestępstw uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla obywatela. Jest to grupa 7 wybranych rodzajów przestępstw (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy). Spadki dotyczą każdego rodzaju z wyżej wymienionych naruszeń prawa.

Największe spadki przestępstw nastąpiły w następujących kategoriach:

 • bójki i pobicia
  spadek z 6 963 w 2014 do 5 550 w 2015 roku. Jest to spadek o ponad 20%, czyli o 1413
 • przestępstwa rozbójnicze
  spadek z 13 868 w 2014 roku do 10 210 w 2015 roku. Jest to spadek o ponad 26%, czyli o 3 658
 • uszkodzenie rzeczy
  spadek z 47 360 w 2014 roku do 43 777 w 2015 roku. Jest to spadek o ponad 7%, czyli o 3 583
 • uszczerbek na zdrowiu
  spadek z 13 651 w 2014 roku do 11 362 w 2015 roku. Jest to spadek o blisko 17% czyli o 2 289
 • Kradzież z włamaniem
  spadek ze 106 902 w 2014 roku do 94 680 w 2015 roku. Jest to spadek o ponad 11% czyli o 12 222
 • Kradzież cudzej rzeczy
  spadek ze 174 898 w 2014 roku do 150 800 w 2015 roku. Jest to spadek o blisko 14%, czyli o 24 098
 • Kradzież samochodu
  spadek z 14 123 w 2014 roku do 12 634 w 2015 roku. Jest to spadek o ponad 10%, czyli o 1489.

Zmniejszeniu uległa także liczba innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu:

 • zabójstw – o prawie 6% mniej. Jest to spadek z 532 w 2014 roku do 502 w 2015 r.
 • zgwałceń – o ponad 7%, czyli o 96 zdarzeń mniej. Jest to spadek z 1329 w 2014 roku do 1233 w 2015 r..

Zdecydowanie poprawiło się bezpieczeństwo na drogach. Liczba przestępstw drogowych w 2015 roku spadła o 10 433, czyli o 12% w stosunku do roku 2014. Ogólna liczba przestępstw drogowych w 2015 roku wyniosła 76 642. Dane za poprzedni rok (2014) były wyższe i wyniosły 87 085 (wszystkie przestępstwa drogowe).

Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2015 roku do 2014, widać utrzymującą się tendencję spadkową pod względem liczby wypadków, osób rannych i ofiar śmiertelnych. W zeszłym roku doszło do 32 701 wypadków – jest to o 2 269 mniej niż w roku poprzednim. W 2015 r. zginęły na drogach 2 904 osoby, co oznacza o 298 ofiar śmiertelnych mniej niż w roku 2014. Spadła również liczba osób rannych, w 2015 wyniosła ona 39 457 osób i było to o 3 088 osób mniej niż w 2014 roku. Czyli w porównaniu do 2014 roku odnotowano blisko 7% spadek ilości wypadków drogowych, około 10% spadek ilości zabitych i ponad 7% spadek ilości rannych.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat wykrywalność oscylowała na poziomie pomiędzy 60 a 70%. W 2015 roku wyniosła 65,8%. Ogólna liczba podejrzanych w 2015 roku wyniosła 319 399 osób.

W obszarze przestępczości nieletnich niższe wartości odnotowano, jeśli chodzi o liczbę czynów karalnych – spadek wyniósł 13 860, co oznacza obniżenie liczby czynów z 42 735 w 2014 roku do 28 875 w roku 2015, co stanowi ponad 32%. Liczba zarejestrowanych podejrzanych nieletnich wyniosła 12 904 w 2015 roku i była niższa o 4 382 niż rok wcześniej.

mw, mag, ab KGP/ii