Powiatowy szpital na 4 miejscu w Polsce w rankingu „Dziennika. Gazety Prawnej”

Powiatowy szpital na 4 miejscu w Polsce w rankingu „Dziennika. Gazety Prawnej”
fot. B.org W dorocznym ogólnopolskim rankingu „Dziennika. Gazety Prawnej” bolesławiecki ZOZ przy ul. Jeleniogórskiej zajął 4 miejsce (a nawet trzecie ex aequo!) w Polsce wśród średnich szpitali publicznych (w grupie szpitali o kontraktach 30–69 mln zł).
istotne.pl ranking, szpital, powiat bolesławiecki

W tegorocznym rankingu partnerzy „Dziennika. Gazety Prawnej”, firmy Magellan oraz Deloitte Polska, ocenili efektywność aktywów szpitali, rentowność sprzedaży oraz dynamikę kontraktu. Autorem metodologii rankingu jest właśnie Magellan, a weryfikację danych przeprowadziła spółka Deloitte.

Jak czytamy na stronie Powiatu Bolesławieckiego:

Przypomnijmy, że dobra pozycja szpitala powiatowego w Bolesławcu wiąże się ze sposobem zarządzania placówką oraz jej planowym i ciągłym rozwojem. W 2009 r. szpital przyjął 10-letni program naprawczy, w ramach którego dostosował bazę łóżkową i zwiększył ilość wykonywanych świadczeń. Szpital na co dzień wykorzystuje system kontroli zarządczej oraz zarządzanie ryzykiem. Aby uzupełnić ofertę szpitala, a tym samym zwiększyć dostępność świadczeń, otwarto w ramach oddziału internistycznego pododdział neurologiczny. Uruchomiono też gastroenterologię. Szpital korzysta również z outsorcingu, dzięki czemu zapewnia pacjentom dostęp do wyremontowanego laboratorium, nowych urządzeń do tomografii komputerowej, badań USG i RTG.

W szpitalu znalazła również miejsce firma prowadząca dializy, co znacznie ułatwia pacjentom funkcjonowanie. Szpitalowi pomaga też konsekwentne wsparcie Powiatu Bolesławieckiego. W latach 2006 do 2015 r. Powiat Bolesławiecki udzielił szpitalowi ponad 15 mln zł pomocy finansowej w różnych formach. Zarząd Powiatu od lat wspiera konsekwentną politykę dyrektora ZOZ Adama Zdaniuka.

Starosta bolesławiecki Dariusz Kwaśniewski:

Wysokie miejsce szpitala w rankingu potwierdza, że zarządzanie szpitalem oraz konsekwentna polityka zarządu powiatu w stosunku do szpitala dają rezultaty. Zarówno działania dyrektora szpitala, jak i pomoc finansowa powiatu w dalszym ciągu będą ukierunkowane na dobro pacjenta i rozwój placówki. Fakt, że pozytywne zmiany w naszym szpitalu zostały zauważone na zewnątrz, cieszy, tym bardziej że szpital poddany bywa często nieuzasadnionej, a jednocześnie ostrej krytyce podnoszonej przez niektórych przedstawicieli samorządów gminnych. To nie jest dobre. I nam nie służy. I uderza w ofiarną pracę personelu szpitala na rzecz podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.

Ranking pokazuje też, że pieniądze zainwestowane w szpital w Bolesławcu nie są marnowane i przynoszą korzyści dla nas wszystkich. Pamiętajmy: szpital, choć przypisany ustawowo powiatowi, służy nam wszystkim: mieszkańcom sześciu gmin powiatu. Ubolewam, że nie zawsze i nie wszystkie gminy chcą wspierać pozytywne zmiany, które się w szpitalu dokonują. Będziemy przekonywać, że winien on być otoczony troską nas wszystkich, nie tylko zarządu powiatu i radnych powiatu. Nasz szpital musi być coraz lepszy.

Gratuluję wszystkim pracownikom powiatowego szpitala, personelowi medycznemu i dyrekcji szpitala. Proszę – też w imieniu mieszkańców powiatu – o więcej.

Cały ranking na www.gazetaprawna.pl/rankingszpitali2016.

Powiat Bolesławiecki/ii