Ogłoszenie Zakładów Ceramicznych Bolesławiec

Ogłoszenie Zakładów Ceramicznych Bolesławiec
fot. KG Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o. oferują do sprzedaży następujące urządzenia i maszyny z zakładu nr 2:
istotne.pl ogłoszenie, zakłady ceramiczne bolesławiec
  1. Zasilacz okrągły Nr inw. 526-42 , cena minimalna netto 1.600 zł
  2. Prasa próżniowa Nr inw. 525-308 , cena minimalna netto 2.700 zł
  3. Wyrówniarko – strugarka do drewna typ FOD, cena minimalna netto 650 zł
  4. Frezarka dolnowrzecionowa do drewna, cena minimalna netto 550 zł
  5. Wiertarka słupowa WE 20 , rok budowy 1956 cena minimalna netto 400 zł
  6. Szlifierka dwutarczowa OND 350 , cena minimalna netto 400 zł
  7. Przecinarka tarczowa BTB-40, rok budowy 1958, cena minimalna netto 1.200 zł
  8. Strugarka poprzeczna PAA-60 , rok budowy 1962 , cena minimalna netto 2.600 zł

Oferty w zamkniętych kopertach (z opisem na kopercie „OFERTA TM”) z podaniem ceny można składać w sekretariacie Spółki ul. T. Kościuszki 11 do dnia 22.10.2015r..

Zainteresowanych zapraszamy do Działu Technicznego.
Osoby do kontaktu: Janusz Biliński k. 668 505 640
Stanisław Żołna k. 604 515 877.