Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Bolesławieckim

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Bolesławieckim
fot. freeimages.com (ekelzarth) Samorząd zachęca do korzystania z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Bolesławieckim już od 4 stycznia 2016 r.!
istotne.pl prawo, powiat bolesławiecki

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bolesławieckim:

 1. Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 4, parter – od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00–15.00, piątek w godz. 8.00–12.00; porad udzielać będą adwokaci: Agnieszka Śmigalska, Jacek Kurcio, Beata Adamczyk, Justyna Olechnowicz
 2. Punkt w Nowogrodźcu – siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 53 – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–12.00; porad udzielać będą radcowie prawni: Barbara Kleśta, Szymon Biniaszczyk, Robert Sałaciak
 3. Punkt w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 42 – od poniedziałku do piątku w godz. 11.00–15.00; porad udzielać będą członkowie Stowarzyszenia na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”: dr Piotr Malinowski – radca prawny, Arkadiusz Krzemiński – prawnik
 4. Punkt w Gromadce – siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wierzbowa 19, poniedziałek w godz. 14.00–19.00, od wtorku do piątku w godz. 10.00–15.00; porad udzielać będą: członkowie Stowarzyszenia na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”: dr Piotr Malinowski – radca prawny, Arkadiusz Krzemiński – prawnik.

Dla kogo pomoc?

 • dla osób uprawnionych do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności i przemocy w rodzinie
 • dla młodzieży do 26 roku życia
 • dla kombatantów
 • dla weteranów
 • dla osób powyżej 65 roku życia
 • dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
 • dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego: katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową.

Pomoc w zakresie:

 • prawa pracy
 • ubezpieczenia społecznego
 • spraw administracyjnych
 • prawa podatkowego
 • spraw cywilnych
 • spraw karnych
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawa podatkowego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 • udzielenie informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego
 • pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Bolesławiecki samodzielnie oraz w porozumieniu z gminami: Nowogrodziec, Osiecznica i Gromadka.

Powiat Bolesławiecki/ii