Odsłonięto tablicę upamiętniającą 70-lecie przybycia na ziemie zachodnie pierwszych polskich osadników

Odsłonięto tablicę upamiętniającą 70-lecie przybycia na ziemie zachodnie pierwszych polskich osadników
fot. Powiat Bolesławiecki Pamiątkowa tablica została ufundowana przez marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.
istotne.pl tablica, powiat bolesławiecki

Jej odsłonięcia – wraz z marszałkiem – dokonali: członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego Karol Stasik, etatowy członek Zarządu Powiatu Stanisław Chwojnicki, przewodnicząca bolesławieckiego koła Związku Sybiraków Maria Niemczuk, prezeska Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków oraz Przyjaciół Halina Waniak, prezeska bolesławieckiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Barbara Smoleńska oraz przedstawiciel reemigrantów z Francji Edward Wieczorek.

Jak czytamy na stronie Powiatu:

Pamięć o naszej przeszłości to coś, co nie tylko pozwala zrozumieć nas samych, relacje między ludźmi, ale to też historia naszych korzeni, losów, które określiły życiowe scenariusze kolejnych pokoleń. Pamięć o początkach Naszego Wspólnego Domu jest niezmiernie ważna – również dla przyszłości.

Z perspektywy 70 lat łatwo dziś mówi się o dobrodziejstwie połączenia różnych kultur, o inspirujących zderzeniach obyczajów, różnych tradycji i łączenia tego, co najlepsze. To wszystko prawda, ale początki były niezwykle trudne, a ból i tragedie wpisane w indywidualne losy przesiedlanych Polaków były kolejnym ciężkim doświadczeniem polskiego narodu. Dlatego na tablicy podkreślono „Pamiętamy o bolesnej historii przesiedleń”. Ta pamięć jest nam równie potrzebna, jak mądrość i rozsądek, które musiały wygrać ze strachem przed nieznanym i tęsknotą u naszych przodków.

Wielu z nich nigdy nie pogodziło się z tą życiową, przymusową wędrówką w inne miejsce na Ziemi, traktując nowy dom jako tymczasową przystań. Inni odnaleźli się w nowej rzeczywistości, ale mamy świadomość, że odebrano nam subtelne bogactwo wielopokoleniowej kontynuacji. Musimy swoją historię i tożsamość pisać na nowo i co najważniejsze – pisać ją RAZEM. Razem z poszanowaniem swojej odmienności, swoich korzeni i tradycji, razem dla różnorodnego bogactwa i pomyślności NASZEGO WSPÓLNEGO DOMU.

Powiat Bolesławiecki/ii