Spór o uchwałę budżetową

Spór o uchwałę budżetową
fot. Krzysztof Gwizdała Jednym z ważniejszych punktów grudniowej sesji Rady Powiatu jest głosowanie nad projektem uchwały ws. budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2016.
istotne.pl budżet, sesja rady powiatu

Projekt uchwały w tej sprawie przedstawił w czasie obrad Rady etatowy członek Zarządu Powiatu Stanisław Chwojnicki (starosty Dariusza Kwaśniewskiego i wicestarosty Mariana Haniszewskiego nie było), który mówił m.in. o tym, że ten budżet jest realny i że jeszcze nie było tylu wydatków na inwestycje.

Głos zabrał Józef Król z klubu Forum: – Na sesji nieobecni są starosta i wicestarosta. Uchwalanie budżetu jest bardzo poważną sprawą. Jest zapis, że w razie nieobecności starosty zastępuje go wicestarosta, nie członek Zarządu.

Prawnik wyjaśnił, że Zarząd Powiatu jest na tej sesji reprezentowany przez 3 osoby i że nieobecność dwóch jego członków nie wpływa na ważność procedury.

– Panie przewodniczący – Józef Król zwrócił się do Karola Stasika – proponowałbym to na spokojnie rozważyć. Chcielibyśmy zadać pytania staroście albo wicestaroście.

– Jeśli chodzi o stronę prawną, nie mam wątpliwości, że podjęte decyzje będą ważne – skwitował Karol Stasik.

Do tematu wrócimy.