Ulewa 16 - ćwiczenia bolesławieckich artylerzystów

Ulewa 16 - ćwiczenia bolesławieckich artylerzystów
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński 8 i 9 marca artylerzyści z 23 pułku artylerii realizowali zadania ogniowe na pasie taktycznym OSPWL Żagań kierunek Świętoszów. Trening Kierowania Ogniem dywizjonu umożliwił sprawdzenie działania funkcyjnych w warunkach dzienno–nocnych.
istotne.pl wojsko, 23śpa, artyleria, poligon

Szkolenie poprzedził inauguracyjny apel żołnierzy uczestniczących w szkoleniu poligonowym oraz instruktaż przeprowadzony przez funkcyjnych komendy poligonu. Po przypomnieniu celów i etapów zaplanowanego szkolenia dowódca pułku pułkownik Paweł Świtalski omówił główne zamierzenia oraz jego oczekiwane efekty, które mają przygotować pododdziały pułku do przyszłych zadań szkoleniowych roku. Zaapelował także o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz efektywne wykorzystanie pobytu na obiektach poligonowych.

Kwadrans po zakończeniu zbiórki dowódca 3 dywizjonu artylerii rakietowej podpułkownik Piotr Kobyłecki stawiał zadania podległym dowódcom do zajęcia ugrupowania bojowego. W ten sposób rozpoczął się Trening Kierowania Ogniem 3 dar pod kryptonimem "Ulewa 16". Rzuty ogniowe 3 dar sprawnie opuściły obozowisko w Trzebieniu, by zająć wyznaczone rejony na pasie taktycznym OSPWL Świętoszów. Przedtem jeszcze ostatnie wytyczne dowódców. Działaniu funkcyjnych z uwagą przyglądał się dowódca pułku, który obserwował przygotowanie dywizjonu do zajęć.

Ćwiczenia bolesławieckich artylerzystów pod kryptonimem Ulewa 16Ćwiczenia bolesławieckich artylerzystów pod kryptonimem Ulewa 16fot. kpt. Remigiusz Kwieciński

Po zajęciu rejonów wyczekiwania i załadowaniu 122 milimetrowych wyrzutni rakietowych WR-40 Langusta, obsługi zameldowały gotowość. Kilka minut po dziesiątej ze stanowiska dowodzenia dywizjonu padły pierwsze komendy do zajęcia stanowisk i wykonania zadań ogniowych. Artylerzyści rozpoczęli rażenie ogniowe wykrytych celów. Kolejne etapy treningu realizowane były przez dywizjon w zmieniającej się sytuacji taktycznej oraz porze dnia i nocy.

Bilans realizacji zadań podczas dwudniowego szkolenia był zadowalający. Dokładność ognia i czas wykonania zadań ogniowych przełożyły się na uzyskanie wysokich ocen przez pododdziały dywizjonu.
Doskonalący Trening Kierowania Ogniem pozwolił dowódcy dywizjonu ocenić i sprawdzić poziom utrzymania zdolności bojowej, skuteczność działań pododdziałów, a także wyciągnąć wnioski do dalszego szkolenia. Szkolenie stanowiło sprawdzian przed czekającym artylerzystów Treningiem Kierowania Ogniem pułku, prowadzonym przez dowódcę 23pa w końcowym etapie szkolenia poligonowego.

kpt. Remigiusz Kwieciński/ii