23 Śląski Pułk Artylerii: Kurs szkoleniowo-metodyczny kadry WRiA

23 Śląski Pułk Artylerii: Kurs szkoleniowo-metodyczny kadry WRiA
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński Zgodnie z planem szkolenia DGRSZ na rok 2015 15 września w 23 Pułku Artylerii rozpoczął się trzydniowy kurs szkoleniowo-metodyczny, prowadzony przez Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych DGRSZ.
istotne.pl wojsko, szkolenie

Tematem kursu dla dowódców pułków artylerii, dywizjonów artylerii, szefów wojsk rakietowych i artylerii dywizji i brygad są „Zasady strzelania i kierowania ogniem w warunkach szczególnych”. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez Inspektora Wojsk Lądowych szkolenie podzielono na dwa panele, w ramach których odbędą się warsztaty robocze oraz wykłady metodyczne i zajęcia pokazowe w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu.

Po inauguracji szkolenia zastępca szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii DGRSZ pułkownik Sławomir Owczarek przedstawił plan kursu oraz zasadnicze cele szkoleniowe. Wśród priorytetowych celów szkolenia będzie doskonalenie znajomości zasad „Instrukcji bezpieczeństwa artylerii”, a także zapoznanie ze strukturą architektury dokumentów doktrynalnych WRiA oraz procesem opracowywania taktycznych dokumentów doktrynalnych i uzupełniających. Następnie głos przekazał dowódcy 23PA pułkownikowi Pawłowi Świtalskiemu, który omówił sprawy organizacyjne, bazę szkoleniową oraz zapoznał z bieżącymi zadaniami realizowanymi przez Pułk.

W pierwszym dniu szkolenia zaplanowano cykl wykładów oraz dyskusję panelową. Jako pierwszy wykład dotyczący struktur i procesów opracowywania taktycznych dokumentów doktrynalnych i uzupełniających w wojskach rakietowych i artylerii wygłosił płk Sławomir Owczarek. Zastępca szefa Zarządu WRiA przedstawił obecnie obowiązujące dokumenty normatywne, potrzeby, a także kierunki zmian w zakresie „Instrukcji bezpieczeństwa artylerii”.

W dalszej kolejności odbyły się warsztaty w grupach roboczych, podczas których opracowywano propozycje zmian we wspomnianej instrukcji. Warsztaty prowadzili szefowie WRiA: 11DKPanc pułkownik Mirosław Misior, 12DZ pułkownik Andrzej Lorenc i 16DZ pułkownik Jarosław Gołębski w podległych pionach funkcjonalnych.

Efektem końcowym pierwszego dnia szkolenia było przedstawienie propozycji zmian do analizowanego dokumentu normatywnego wypracowanych podczas warsztatów.

kpt. Remigiusz Kwieciński