Regionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej – GLOKAL

Regionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej – GLOKAL
fot. Stowarzyszenie Semper Avanti 6 listopada w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu przedstawiciele młodzieży z całego powiatu wzięli udział w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Semper Avanti.
istotne.pl konferencja

Celem projektu „Regionalny i lokalny wymiar polskiej polityki zagranicznej – GLOKAL” jest zwiększenie wiedzy z zakresu polityki zagranicznej wśród młodych Dolnoślązaków oraz umożliwienie nawiązania dialogu młodzieży z przedstawicielami władz, biznesu i kultury. Jest on realizowany w odpowiedzi na potrzebę organizacji większej ilości młodzieżowych inicjatyw międzynarodowych (na podstawie raportu „Potrzeby i problemy młodzieży – 2014”). Spotkanie w Bolesławcu było kolejnym z cyklu trzydziestu regionalnych konferencji przeprowadzanych we wszystkich powiatach Dolnego Śląska.

Słowami zachęty do aktywnego uczestnictwa konferencję otwarła przedstawicielka Stowarzyszenia Semper Avanti, która przybliżyła cel projektu oraz samego wydarzenia. Prezes Izby Gospodarczej Europy Środkowej Łukasz Osiński przedstawił przykłady międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, istotności kontaktów międzynarodowych oraz temat polskiej polityki zagranicznej. Kolejną częścią spotkania były warsztaty nawiązujące do narzędzi i możliwości aktywności międzynarodowej, dotyczące wymian młodzieżowych, europejskiej sieci informacyjnej Eurodesk i wolontariatu europejskiego EVS.

Blokiem najbliższym młodzieży był panel dyskusyjny w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy. Celem dyskusji było wyłonienie priorytetów, potrzeb oraz barier współpracy międzynarodowej, a także odnalezienie ich na tle lokalnym w celu uzupełnienia raportu młodzieży dotyczącego potrzeb oraz problemów.

Bardzo istotną, a zarazem ostatnią częścią były uzupełniające wybory radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Przed rozpoczęciem głosowania kandydat przekonywał wyborców do swojej osoby, dzielił się pomysłami, a także mówił o zdobytych już doświadczeniach. Przedstawicielem młodzieży powiatu Bolesławieckiego został Korneliusz Rzeźwicki z II LO w Bolesławcu, któremu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Stowarzyszenie Semper Avanti/ii