Spotkanie samorządowców Zachodniego Obszaru Integracji

Spotkanie samorządowców Zachodniego Obszaru Integracji
fot. UM Bolesławiec W bolesławieckiej Sali Rajców spotkali się sygnatariusze porozumienia samorządów Zachodniego Obszaru Integracji.
istotne.pl um bolesławiec, zoi

Spotkanie było wynikiem zaktualizowania harmonogramów naborów wniosków na rok 2015 i 2016 przez Instytucję Zarządzającą RPO. Zgodnie z procedurami część konkursów jest realizowana w podziale terytorialnym na Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). Na terenie województwa dolnośląskiego zostało wyznaczonych pięć Obszarów Strategicznych Interwencji. Są to: Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji, Obszar Interwencji Doliny Baryczy, Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej, Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki Obszar Interwencji i Zachodni Obszar Interwencji.

Zachodni Obszar Interwencji obejmuje: Gminę Miejską Bolesławiec, Gminę Bolesławiec, Gminę Gromadka, Gminę Miejsko-Wiejską Nowogrodziec, Gminę Osiecznica, Gminę Warta Bolesławiecka, Gminę Miejską Lubań, Gminę Miejską Świeradów-Zdrój, Gminę Miejsko-Wiejską Leśna, Gminę Lubań, Gminę Miejsko-Wiejską Olszyna, Gminę Platerówka, Gminę Siekierczyn, Gminę Miejsko-Wiejską Lwówek Śląski, Gminę Miejską Zawidów, Gminę Miejską Zgorzelec, Gminę Miejsko-Wiejską Bogatynia, Gminę Miejsko-Wiejską Pieńsk, Gminę Sulików, Gminę Miejsko-Wiejską Węgliniec, Gminę Zgorzelec, Gminę Zagrodno.

Spotkanie odbyło się 20 listopada. Jego tematyka dotyczyła możliwości ubiegania się o wsparcie z EFRR i EFS w ramach dostępnych alokacji oraz ustaleń odnoszących się do procedur. Podczas spotkania samorządowcy poddali wstępnej analizie wskazane projekty oraz możliwości konsolidacji działań w ubieganiu się o dofinansowanie z dostępnych źródeł.

UM Bolesławiec/ii