Gmina Gromadka: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych

Gmina Gromadka: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych
fot. Janusz Górny/Gmina Gromadka Gmina zakończyła kolejne inwestycje podnoszące bezpieczeństwo osób i pojazdów korzystających z dróg gminnych.
istotne.pl gromadka, inwestycja

W ostatnich trzech miesiącach przebudowano 830 mb nawierzchni dróg w Borówkach i 380 mb chodnika w części ulicy Osiedlowej w Gromadce. Ponadto zamontowano 12 latarni oświetlenia drogowego w częściach ul. Szkolnej i Działkowej (obok cmentarza komunalnego) w Gromadce i 4 latarnie w południowej części Patoki.

Przebudowa drogi w Borówkach została wykonana przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Jeleniej Górze, wyłonione w przetargu nieograniczonym. Wartość robót budowlanych wyniosła 271 242,32 zł. Gmina Gromadka pozyskała dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 166 740,00 zł.

Przebudowa chodnika w części ulicy Osiedlowej w Gromadce została wykonana przez firmę Tech-Bud Barbara Sabadasz z Kruszyna. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zaoferował za wykonanie przedmiotu zamówienia cenę 86 100 zł. Inwestycja została dofinansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 25 000,00 zł.

Wykonawcą oświetlenia ulicznego w Gromadce i w Patoce jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Elektros” sp. z o.o. z Bolesławca. Wykonawca został wyłoniony w procedurze zapytania ofertowego. Wartość robót w kwocie 74 415,00 zł w całości jest finansowana z budżetu Gminy Gromadka.

Gmina Gromadka: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnychGmina Gromadka: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnychfot. Janusz Górny/Gmina Gromadka
Gmina Gromadka: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnychGmina Gromadka: poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnychfot. Janusz Górny/Gmina Gromadka

Na stronie Gminy Gromadka więcej o poprawie bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Janusz Górny/Gmina Gromadka/ii