Jest praca w policji

Jest praca w policji
fot. Krzysztof Gwizdała Komendant powiatowy policji w Bolesławcu zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z oferty służby. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły.
istotne.pl policja, praca

Służbę w policji może pełnić:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, ul. Zygmunta Augusta 20, 59-700 Bolesławiec. Można to zrobić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 14.30.

KPP Bolesławiec/ii