Wojsko: Egzamin dla plutonów 34 zmiany PKW KFOR

Wojsko: Egzamin dla plutonów 34 zmiany PKW KFOR
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński, ppor. Janusz Niemiec W dniach 7–11 grudnia br. na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Świętoszowie przeprowadzono ocenę stopnia wyszkolenia plutonów kompanii manewrowej XXXIV zmiany PKW KFOR.
istotne.pl wojsko

W ramach zajęć taktycznych sprawdzono praktyczne działanie plutonów kompanii manewrowej w czasie wykonywania procedur Force Protection, Cordon And Search, Quick Reaction Force, Medevac, a także praktyczne stosowanie zasad użycia siły ROE (Rules Of Engagement).

Po zajęciu stałego posterunku w bazie Camp Cabra (taktycznie na północy Kosowa, przy granicy z Serbią) kompania realizowała zadania mandatowe. Dowódcy plutonów piechoty zmotoryzowanej, ppor. Michał Fedorowicz i ppor. Konrad Kurlej po otrzymaniu rozkazu bojowego przystąpili do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem kompanii manewrowej w strefie odpowiedzialności.

Plan działań przewidywał realizację zadań w warunkach dzienno-nocnych, a infrastruktura OSPWL Żagań umożliwiła kompleksowe sprawdzenie ćwiczących pododdziałów.

Pluton dowodzenia, dowodzony przez ppor. Grzegorza Grabasa, po rozwinięciu TOC (tactical operation center) kompanii manewrowej realizował zadania utrzymania łączności i koordynacji działań z plutonami działającymi w strefie odpowiedzialności. Ponadto działał zgodnie z systemem meldunkowym oraz procedurami związanymi z zabezpieczeniem FP (force protection) Camp Cabra.

Plutony piechoty zmotoryzowanej realizowały patrole piesze i kołowe oraz ochronę i obronę bazy. Wśród rozpatrywanych zagadnień, podlegających ocenie przez dowódcę kompanii manewrowej kpt. Piotra Sobańskiego, były między innymi: działanie plutonów na wypadek wykrycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), przeszukiwania obiektów, prób przemytu broni, odpierania ataku na eskortowany konwój, a także działań zapewniających kontrolę nad tłumem CRC (ang. Crowd and Riot Control) oraz prowadzenia VCP (Vehicle Check Point) w powierzonym rejonie odpowiedzialności.

Podwładni por. Łukasza Sierkowskiego, dowódcy plutonu zabezpieczenia, po rozwinięciu elementów zabezpieczenia logistycznego bazy, w której rozmieszczono kompanię manewrową, przystąpili do wykonania napraw bieżących, usuwania usterek w uszkodzonym sprzęcie po wybuchach IED. Ponadto realizowali zadania zabezpieczenia socjalno-bytowego, a we współdziałaniu z sekcją medyczną także zabezpieczenia medycznego działań PKW.

– Zbudowanie przez żołnierzy kompanii manewrowej bazy w oparciu o infrastrukturę obozowiska Trzebień (OSPWL Żagań) umożliwiło stworzenie żołnierzom kontyngentu przybliżonych warunków do realizacji zadań mandatowych w ramach misji KFOR i przyczyniło się do pełniejszego dokonania oceny stopnia ich wyszkolenia. Z każdym dniem zajęć taktycznych widoczny był postęp i wzrost poziomu realizacji zadań, co razem z dużym zaangażowaniem żołnierzy daje obraz dobrego przygotowania plutonów i ich dowódców do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem. Plutony gotowe są do realizacji kolejnego etapu szkolenia kontyngentu jakim jest szkolenie i zgrywanie kompanii – mówi dowódca XXXIV zmiany PKW KFOR ppłk Jarosław Radzimierski, podsumowując szkolenie.

kpt. Remigiusz Kwieciński