Japończycy wydają książkę o bolesławieckiej ceramice

Japończycy wydają książkę o bolesławieckiej ceramice
fot. Muzeum Ceramiki W bolesławieckich zakładach ceramicznych oraz w Muzeum Ceramiki gościła delegacja Japonek, które przygotowują książkę o tutejszych wyrobach.
istotne.pl

Pracownicy Muzeum opracowali ponadto kilka artykułów, dotyczących miejscowej kamionki, które ukazały się w Niemczech i Polsce. Współpracowali też z red. Marią Brzezińską z ogólnopolskiego miesięcznika „Podróże”.

Japońskie wydawnictwo Micans Books publikuje książkę o naszej ceramice

Fakt, że bolesławiecka ceramika jest rozpoznawalna w kraju i na świecie od lat potwierdzają wizyty w bolesławieckim Muzeum Ceramiki licznych gości z Polski i zagranicy. Coraz większą liczbę wśród nich stanowią turyści z krajów Dalekiego Wschodu. W minionym tygodniu w murach tej instytucji gościły Ai Otsuka, Shizuko Ohashi, Sakiyo Kajio i Izumi Fujita Japonki, które przygotowują w swoim języku książkę na temat współczesnej bolesławieckiej kamionki.

Naczynia stołowe i przedmioty dekoracyjne, zwłaszcza te zdobione dekoracją stempelkową są w krajach azjatyckich coraz bardziej popularne, wpisując się w silnie rozwiniętą na tym obszarze kulturę jedzenia i wielowiekowe tradycje kulinarne. Stąd też pomysł, by bolesławieckie wyroby zaprezentować na rynku japońskim w formie książki, którą opublikuje wydawnictwo Micans Books wiosną 2016 r. Oprócz zwiedzania muzeum goście z Japonii uczestniczyli w pokazie „Zdobinek”, malowania na ciele wzorów nawiązujących do tradycyjnej dekoracji stempelkowej, odwiedzili też kilka zakładów w Bolesławcu. W Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec” po linii produkcyjnej oprowadzała ich główna projektantka Janina Bany-Kozłowska.

W Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika Artystyczna” spotkali się z prezes Heleną Smoleńską, która przybliżyła historię firmy. Po Fabryce Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” delegację oprowadziła prezes Małgorzata Szewczyk-Smoleńska. Redakcja japońska wizytowała także Ceramikę Artystyczną „Wiza” w Parowej, gdzie spotkała się z założycielem firmy Stanisławem Wizą oraz Ceramikę „Millena” w Parzycach, której historię przybliżyli właściciele Dariusz Sikorski i Wiesława Seneszyn.

Eseje bolesławieckich muzealników w niemieckich publikacjach fachowych

O popularności bolesławieckiej kamionki świadczą także artykuły na jej temat, które ukazują się zarówno w naukowych publikacjach, jak i popularnych czasopismach. Aż dwa eseje autorstwa pracowników Muzeum Ceramiki pojawiły się w niemieckojęzycznym wydawnictwie Keramik in Mitteldeutschland Stand der Forschung und Perspektiven, będącym pokłosiem konferencji, która miała miejsce w 2011 r. w Norymberdze.

Barbara Glinkowska i Tadeusz Orawiec przygotowali artykuł „Początki bolesławieckiej kamionki w świetle odkryć archeologicznych form ceramiki naczyniowej od XVI do połowy XVII w.”. Anna Bober-Tubaj opracowała zagadnienie: „Wpływ bolesławieckiej Zawodowej Szkoły Ceramicznej na rozwój wzornictwa i technologii bolesławieckiej kamionki 1 poł. XX w.” Wzornictwo okresu secesji i art-déco, jak pokazują badania, to ważny rozdział w dziejach miejscowej kamionki, dzięki któremu Bolesławiec stał się jednym z bardziej znaczących ośrodków wytwórczych w Europie. To zasługa m.in. Kurta Randhahna, wybitnego ceramika, który przez krótki okres był związany z Bolesławcem. Jego dorobek stał się tematem obszernego opracowania Anny Bober-Tubaj pt. „Bolesławiecka garncarnia artystyczna Kurta Randhahna – zapomniany epizod z okresu secesji”, które ukazało się w VI numerze dwumiesięcznika „Szkło i Ceramika” w dziale „Nauka”. To pierwsza monograficzna publikacja poświęcona postaci tego ceramika.

Miasto dobrej gliny w miesięczniku „Podróże”

W grudniowym numerze miesięcznika „Podróże” ukazał się też obszerny artykuł „Bolesławiec – miasto dobrej gliny”, w którym omówiono ważne i ciekawe zjawiska związane z historią i współczesnym charakterem bolesławieckiej ceramiki. Redakcja czasopisma odwiedziła m.in. bolesławieckie firmy ceramiczne, gdzie cennych informacji udzieliła im Danuta Amborska, kierująca Działem Wzornictwa w Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec” oraz gościła u Papy Glinoluda Bogdana Nowaka. W Muzeum Ceramiki Anna Bober-Tubaj zapoznała red. Marię Brzezińską z trendami panującymi w tutejszym wzornictwie na przestrzeni lat oraz z ciekawostkami historycznymi, związanymi z wytwarzaniem ceramiki w naszym mieście.

Informacja Muzeum Ceramiki/ii