Konkurs na najlepszą pracę magisterską rozstrzygnięty

Konkurs na najlepszą pracę magisterską rozstrzygnięty
fot. UM Bolesławiec Była to już 9 edycja konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec. Łącznie w latach 2007-2015 do konkursu zgłoszono 43 prace.
istotne.pl konkurs, um bolesławiec

W piątek 4 grudnia 2015 r. w Muzeum Ceramiki odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec, obronioną w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami.

Kapituła konkursu – w składzie: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. inż. Robert Masztalski (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. Waldemar Tyc (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz Jerzy Zieliński, sekretarz Miasta, i Jacek Dudyński, kierownik Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” – nie przyznała w tym roku I nagrody.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską rozstrzygniętyKonkurs na najlepszą pracę magisterską rozstrzygniętyfot. UM Bolesławiec
Konkurs na najlepszą pracę magisterską rozstrzygniętyKonkurs na najlepszą pracę magisterską rozstrzygniętyfot. UM Bolesławiec

II nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymała Monika Bartos za pracę magisterską pt. „Biblioteka multimedialna w Bolesławcu”, napisaną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem dr. inż. arch. Macieja Stojaka.

III nagrodę i 1 000 zł przyznano Stanisławowi Ratajskiemu, autorowi pracy „Tożsamość a pamięć społeczna wysiedlonych z Kresów II RP do Bolesławca”, napisanej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem dr hab. Stelli Grotowskiej. Dodatkowo, decyzją kapituły, fragmenty tej pracy zostaną opublikowane w Roczniku Bolesławieckim 2015.

Promotorzy zwycięskich prac również otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 1 000 zł. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Była to już IX edycja konkursu o nagrodę Prezydenta miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec. Łącznie w latach 2007-2015 do konkursu zgłoszono 43 prace.

iza