Kampania społeczna MSWiA dotycząca handlu ludźmi

Kampania społeczna MSWiA dotycząca handlu ludźmi
fot. MSWiA Rozpoczęła się pierwsza część kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej handlu ludźmi i zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy za granicą.
istotne.pl mswia

Kampania została przygotowana w oparciu o wyniki badania pt. „Społeczna świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi i wyjazdami do pracy za granicę 2015”, przeprowadzonego przez MSWiA (ówcześnie MSW) w sierpniu 2015 r. Kampania kierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi podejmujących decyzje o wyjeździe do pracy za granicę.

Handel ludźmi jest jednym z najbardziej okrutnych rodzajów przestępczości zorganizowanej. Ze względu na bardzo złożony charakter jest to przestępstwo niezwykle trudne do wykrycia i udowodnienia. Polska przez swoje położenie jest jednocześnie krajem docelowym dla ofiar handlu ludźmi, krajem tranzytu osób przewożonych głównie na zachód Europy oraz krajem, w którym rekrutowani są Polacy wykorzystywani, przede wszystkim, w innych państwach Unii Europejskiej. Każdego roku osoby wyjeżdżające z Polski w poszukiwaniu pracy i lepszego życia są wykorzystywane w pracy przymusowej, prostytucji, do popełniania przestępstw czy wyłudzania świadczeń socjalnych i kredytów przez różnego rodzaju grupy przestępcze.

Pierwsza część kampanii MSWiA obejmuje emisje spotu telewizyjnego w telewizji ogólnopolskiej (TVP i Polsat) oraz spotu radiowego w rozgłośniach ogólnopolskich i ponadregionalnych i potrwa dwa tygodnie (do 22 grudnia). Część druga planowana jest na przełom lutego i marca 2016 r. W tym czasie również emitowane będą spoty w telewizji i radiu, dodatkowo pojawią się bilbordy i plakaty. Kampania uzupełniona zostanie również innymi działaniami profilaktycznymi – do szkół trafi komiks dotyczący handlu ludźmi. Przygotowana zostanie również mobilna wystawa.

– Pamiętajmy, że ofiarą przestępstwa handlu ludźmi paść może każdy, szczególnie zagrożone są osoby poszukujące pracy za granicą. Przestępcy wabią potencjalne ofiary atrakcyjnymi ofertami pracy, wysokim wynagrodzeniem, dobrymi warunkami, gwarancją zakwaterowania ˜– mówią urzędnicy Ministerstwa.

I dodają: – Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich znalazł się w takiej sytuacji, skontaktuj się z Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla ofiar handlu ludźmi pod nr. telefonu 22 628 01 20 lub powiadom policję.

Więcej informacji na www.handelludzmi.eu oraz www.kcik.pl.

MSWiA/ii