Zaproszenie do kina dla wszystkich nauczycieli

Zaproszenie do kina dla wszystkich nauczycieli
fot. BOK-MCC BOK-MCC zaprasza nauczycieli na spotkanie inaugurujące do kina Forum w czwartek, 10 września, o 15.30. Rozpocznie się nowa edycja projektu Filmoteka Szkolna Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.
istotne.pl bok-mcc, kino forum, nowe horyzonty

Do 30 września nauczyciele z przedszkoli oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą zgłaszać uczniów do udziału w projekcie Filmoteka Szkolna Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Projekt realizowany w roku szkolnym 2015/2016 w kinie Forum, to przede wszystkim ciekawe seanse dla uczniów, nowe filmy i cykle tematyczne. Zapisy do projektu na rok szkolny 2015/2016 trwają do końca września, jednak by mieć pewne miejsce w wybranym cyklu, warto przesłać formularz jak najszybciej. Jest on dostępny na stronie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na ulotkach oraz na stronie projektu Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej.

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i Kino Forum po raz kolejny witają nowy rok szkolny propozycjami dla młodych widzów i ich opiekunów. Projekt Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej skierowany jest do uczniów i nauczycieli, którzy w ramach zajęć szkolnych chcą oglądać wartościowe filmy i o nich rozmawiać. Program od lat cieszy się uznaniem publiczności w całej Polsce – Uczniów i Nauczycieli, gdyż łączy w sobie szczególne wartości merytoryczne z atrakcyjnością formy.

Oferta kina Forum skierowana jest dla wszystkich grup wiekowych: przedszkoli, klas I-III; IV-VI; gimnazjum i liceum w tematycznych cyklach. Każdy cykl składa się z 7 spotkań w ciągu roku (od października 2015 do kwietnia 2016). Każda grupa przychodzi do kina raz w miesiącu. Spotkania składają się z prelekcji wygłoszonej przez zaproszonego gościa lub prelekcji multimedialnych, projekcji filmu oraz dyskusji dla chętnych uczniów. We współpracy z krytykami filmowymi, filmoznawcami i nauczycielami do filmów przygotowano materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Każdy z nich składa się z części filmoznawczej i scenariusza lekcji.

Atrakcyjna propozycja dla szkół uczestniczących w projekcie

Mamy atrakcyjną propozycję dla tych szkół, które uczestniczyć będą w Edukacji Filmowej NHEF w kinie Forum. W ramach porozumienia BOK-MCC z gazetą i portalem Istotne.pl będziemy promować na tej stronie szkoły, które wezmą udział w projekcie edukacji filmowej. Na stronie internetowej Istotne.pl zamieścimy informacje o tym, która szkoła wzięła udział w projekcie z krótką, ogólną informacją o tej szkole oraz będziemy promować daną szkołę poprzez działania nauczycieli na rzecz edukacji filmowej w BOK-MCC.
W planie jest stworzenie poradnika pisanego przez nauczycieli, publikacja ich metod prowadzenia zajęć z edukacji filmowej w szkołach. Projekt ten z ramienia Istotne.pl koordynuje Grażyna Hanaf, z którą można się kontaktować w tej sprawie mailowo: gh@istotne.pl lub tel. 792-177-320.

Z ramienia BOK-MCC osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest Ewa Chrobot, e-mail: impresariat@bok.boleslawiec.pl lub tel. 668 546 116

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, to autorski program stworzony i realizowany od kilku lat przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Projekt umożliwia dzieciom i młodzieży spotkanie z kinem zarówno z klasyką, jak i twórczością współczesną. Uczestnicy pogłębiają wiedzę na temat sztuki filmowej, rozwijają wrażliwość i przygotowują się do samodzielnego i świadomego obcowania z kulturą. Poprzez Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej chcemy zaznajomić i rozkochać młodych widzów w sztuce filmowej, uzupełniając jednocześnie ich szkolną edukację.

Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratoria Oświaty.

BOK-MCC stopka do wiadomościBOK-MCC stopka do wiadomościfot. BOK-MCC