Innowacyjny program wychowawczo-profilaktyczny w gimnazjum nr 2

Innowacyjny program wychowawczo-profilaktyczny w gimnazjum nr 2
fot. UM „Ja i ludzki świat wokół mnie” realizowany będzie w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
istotne.pl gimnazjum nr 2, maria subik, bezpieczna szkoła

Gmina Miejska Bolesławiec i Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir realizuje w ramach szkolnego programu profilaktyki projekt „Ja i ludzki świat wokół mnie.” Projekt zwyciężył w otwartym konkursie ofert z rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, mającego na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach województwa dolnośląskiego w 2015 roku. Konkurs został ogłoszony przez Wojewodę Dolnośląskiego. Wartość projektu 39 400,00 zł. Wartość dofinansowania 25 900,00 zł.

Innowacyjny program wychowawczo-profilaktyczny „Ja i ludzki świat wokół mnie”
w naszym zamierzeniu ma pogłębić i wzmocnić funkcję wychowawczą szkoły.

Proponowany program obejmie wszystkich uczniów, jest planowany na cały okres pobytu ucznia
w gimnazjum. W sposób spójny i konsekwentny poruszać będzie problematykę tożsamości, relacji międzyludzkich poprzez swoją konstrukcję i sposób realizacji, nakierowany jest na ciągłe podnoszenie kompetencji społecznych uczniów, zakłada włączenie w działania całego otoczenia społecznego uczniów oraz współpracę ze wszystkimi instytucjami lokalnymi, które zechcą się do jego realizacji włączyć. Ma przygotować naszych uczniów do wejścia w świat dorosłych, wyposażyć ich w umiejętności społeczne, które pozwolą im na podmiotowe odnalezienie się w nadchodzącej rzeczywistości, a nauczycielom dać pewność, że właściwie realizujemy to, co do nas należy.

Maria Subik