Zabytkowe znaleziska w Bobrze i na polu w Bolesławicach

Zabytkowe znaleziska w Bobrze i na polu w Bolesławicach
fot. Muzeum Ceramiki We wrześniu do Muzeum Ceramiki w Bolesławcu trafiły dwa zabytki archeologiczne. W obydwu przypadkach ich odkrycie miało charakter przypadkowy, a same przedmioty posiadają charakter znalezisk luźnych niepowiązanych z warstwami kulturowymi.
istotne.pl muzeum ceramiki, bolesławice, bóbr, archeologia

Jednym z odkrytych przedmiotów jest przekazana przez Elżbietę i Dawida Karpiaków późnośredniowieczna butla ceramiczna z uchem, dekorowana prostym ornamentem rytym, znaleziona w rzece Bóbr na wysokości Nowa i Kraszowice. Naczynie zachowane jest w dwóch częściach z niewielkim ubytkiem w partii brzuśca. Powierzchnia naczynia jest silnie zniszczona na skutek długotrwałego zalegania w wodzie, co utrudnia dokładne ustalenie chronologii znaleziska. Wstępnie datowanie naczynia zostało określone na XV w.

Drugi obiekt został odkryty przez Władysława Magłysza. Jest to siekierka brązowa znaleziona na polu ornym pomiędzy Bolesławcem a Bolesławicami. Niewielkie narzędzie jest wykonane z brązu, ma wachlarzowate ostrze i płaską część obuchową. Boczne skrzydełka zostały zniszczone, a ostrze w wielu miejscach jest wyszczerbione. Znalezisko jest silnie skorodowane i nosi ślady długotrwałego użytkowania. Wiek siekierki roboczo określono na ok. 4200 lat i powiązano z kulturą unietycką. Jeśli przypuszczenia okażą się słuszne, siekierka będzie najstarszym brązowym przedmiotem w Dziale Archeologii bolesławieckiego Muzeum.

Znaleziska archeologiczne przekazane Muzeum CaramikiZnaleziska archeologiczne przekazane Muzeum Caramikifot. Muzeum Ceramiki
Znaleziska archeologiczne przekazane Muzeum CaramikiZnaleziska archeologiczne przekazane Muzeum Caramikifot. Muzeum Ceramiki


Muzeum Ceramiki rozpoczęło procedurę pozyskania obydwu zabytków archeologicznych do kolekcji muzealnej. O przekazaniu przedmiotów zadecyduje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze. Po przeprowadzeniu formalności przedmioty zostaną poddane zabiegom konserwatorskim i trafią na stałą wystawę archeologiczną Działu Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14.

Odkrywcom zabytków archeologicznych gratulujemy i dziękujemy za przekazanie obiektów do zbiorów Muzeum Ceramiki.