Graficy z Zespołu Szkół Elektronicznych w Sewilli

Graficy z Zespołu Szkół Elektronicznych w Sewilli
fot. ZSE Bolesławiec W dniach od 10 do 31 maja br. uczniowie ZSE realizowali projekt „Nowe technologie, nowe możliwości w projektowaniu i drukowaniu 3D” w ramach Programu Erasmus+.
istotne.pl zse bolesławiec

Aby zapewnić swoim uczniom konkurencyjność na rynku pracy oraz stworzyć im możliwość zdobycia doświadczenia w pracy z aktualnymi innowacjami technologicznymi, Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu kolejny raz zorganizował wysokiej jakości praktyki zagraniczne, tym razem w Hiszpanii, w których wzięło udział 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.

W dniach od 10 do 31 maja br. realizowali oni projekt „Nowe technologie, nowe możliwości w projektowaniu i drukowaniu 3D” w ramach Programu Erasmus+.

Nie sposób wymienić wszystkich korzyści wynikających z pobytu uczniów w partnerskiej szkole Safa Nuestra Señora de los Reyes w Sewilli, dlatego skupimy się na najważniejszych.

Szkolenia z zakresu projektowania 2D i 3D, możliwość wydruków gotowych projektów i niezbędnej dokumentacji, zapoznanie się z nową technologią druku 3D oraz uczestniczenie w pokazach instruktażowych wpłyną bezpośrednio na przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego A.55, do którego uczniowie przystąpią na początku 2016 r.

Ponadto poznali oni techniki i zagadnienia umożliwiające im projektowanie z użyciem programu Solid Edge modeli o dowolnym stopniu skomplikowania oraz tworzyli filmy prezentujące pracę urządzeń i procesy montażu w połączeniu z zaawansowanym renderingiem.

Nabyli też konkretne umiejętności w zakresie drukowania i przygotowywania materiałów do druku, które zaprezentowali w postaci wydruku 3D swojego projektu.

Jednak uczestnictwo w praktykach nie ograniczało się do obcowania wyłącznie ze światem maszyn i technologii. Uczniowie rozwinęli swoje kompetencje językowe poprzez uczestnictwo w kursie języka hiszpańskiego i ćwiczenie specjalistycznego języka angielskiego, co niewątpliwie ułatwi im mobilność zawodową na unijnym rynku pracy. Otworzyli się również na inne kultury i obyczaje, biorąc udział w licznych wycieczkach kulturoznawczych.

Swoje wrażenia z pachnącej pomarańczami Andaluzji, uczniowie na bieżąco umieszczali na Facebooku.

ZSE Bolesławiec